Archyvas | Juokingi tostai RSS naujienos

Viena moteris pareiškė, kad ji namuose laiko tris padarus, kurie jai atstoja vyrą. Tai: šuo, kuris visą dieną loja ir purvino­ mis letenomis primindžioja grindis; papūga, kuri be perstojo keikiasi, ir katinas, kuris per naktis, velnias žino kur, valkiojasi. Tad pakelkime taures už moteris, kurioms vyro niekas atstoti negali!

SKAITYTI

Alus mėgstamas visame pasaulyje. Buvo atliktas tyrimas, kaip reaguoja įvairių tauty­bių žmonės, kai randa alaus bokale įkritusią musę. Štai kokie buvo tyrimo rezultatai: Anglas už alų susimoka, tačiau jo negė­ręs, išeina iš aludės. Vokietis išpila alų ant grindų ir užsisako kitą bokalą. Prancūzas prašo padavėją pakeisti alų į kitą. Italas, išgriebęs musę, alų išgeria. Bulgaras […]

SKAITYTI

Kalnuose ganėsi ožys. Aukštai danguje skrido erelis. Pamatęs ožį, erelis čiupo jį ir nuskrido. Medžiotojas pamatė erelį ir iššo­vė. Kaip akmuo erelis krito žemėn, o ožys nuskrido toliau. Tad pakelkime taures už tai, kad pas mus erelių nežudytų, o ožiai neskraidytų!

SKAITYTI

Pakelkime tostą už priešus, kurių dėka mes išmokstame kovos meno!

SKAITYTI

Žmogui, kuris žino ko nori iš gyvenimo, yra daug lengviau negu amžinai ieškančiam. Tačiau ieškantis dažnai gauna daugiau. Tad pakelkime tostą už neramias sielas!

SKAITYTI

Keturios žvakės ramiai degė ir pamažu tirpo. Buvo taip tylu, kad girdėjosi, kaip jos kalba. Pirmoji pasakė: – Aš esu ramybė. Deja, žmonės nemoka manęs išsaugoti. Manau, kad man nelieka nieko kito, tik užgesti… Ir šios žvakės liepsnelė užgęso. Antroji pasakė: – Aš esu tikėjimas. Deja, esu niekam nereikalinga. Žmonės nenori nieko apie mane žinoti, […]

SKAITYTI

Sekite mus facebook’e! :)