Žymų archyvas: Vestuviniai sveikinimai jaunajai

… varvėkite, baltosios žvakės, verkite jaunosios ašarų šešėliais… … deginkit altorių tylą, dangiškosios ugnys, taip, kaip dega Jaunosios širdis… … liepsnokit, šventosios ugnys, įkaitindamos įsimylėjusios kraują, kad užtvindytų meilė… … kilkite, išbarstyti rožių žiedlapiai, iš po Jaunosios kojų ir neškite jaudulį link varpų… … skambinkite, varpai, virš bažnytinių bokštų nešdami Jaunosios priesaiką prie Dievo kojų… […]

SKAITYTI

Tu — žiemos gražuolės šydas, Tu — balta puri pūga… Stabteli Tave išvydę: Tu juk — Nuotaka balta. Baltą rožių puokštę meski Pabroliams ir pamergėms — Tu jau savo laimę rasi — Negailėki jos kitiems.

SKAITYTI

Ant rožinio padangės skliauto Baltieji Nuotakos žirgai. Iš atminimų liko skiautės — Visus ir viską palikai. Balti miražai Tavo sielai, Baltų lelijų Tau žiedai Už tai, kad išėjai ne dienai — Jaunystę amžiams palikai.

SKAITYTI

Neverk prie slenksčio, neraudoki Tu išteki mylėdama tikrai. Tiesiog gyvenki — ne aukokis — Ir jausi laimę amžinai. Auksinį žiedą dovanojęs Jau tiltais nunešė Tave Į begalinės meilės rojų, Kur būsi Jam tikrai viena. Baltoji paukštė sužieduota — Mes linkim Tau ilgai mylėt Taip, kad jaunystės paaukotos Tau nereikėtų jau gailėt.

SKAITYTI

Į žydrus pasaulio žvaigždynus Baltų rožių taką nutiesk. Lyg gulbė į dangų pakilus Skraidyki po skliautais vilties. Baltosios palaimos prašyki Skaisčiausių dangaus angelų — Lai Tavo vaikams laimė švyti, Kada į pasaulį atneši juos Tu.

SKAITYTI

Pačios didžiausios laimės linkim — Būk mylima, ne išdidi, Būki grakšti lyg upės vingis Ilgam gyvenimo kely. Pačios tikriausios meilės linkim — Laiminga būk ir gerbiama. Lai bus gyvenimas beginklis Prieš tuos, kuriems šeima yra šventa!

SKAITYTI

Sekite mus facebook’e! :)