Archyvas | Tostai moterims RSS naujienos

JAV departamente Prancūzijos oficialaus atstovo garbei buvo surengti pietūs. Svečias nemokėjo anglų kalbos, todėl labai jaudinosi, kaip jis pasakysiąs tostą… – Pasakykite tostą už Prancūzijos moteris, – parekomendavo patarėjas. Tačiau netrukus kažkas iš svečių paskelbė šį tostą. Tuomet patarėjas kyštelėjo kitą mintį: – Pakelkime taurę už Amerikos moteris. Ir šis tostas netrukus buvo pasakytas. Atėjo […]

SKAITYTI

Jaunuolis paprašė merginos pasivažinėti jo automobiliu. Ši sutiko. Užmiestyje, lenkdamas sunkvežimį, vaikinas nesuvaldė mašinos, ir ji išlėkė į priešingą kelio pusę. Automobilis keletą kartų apsivertė ir, įnėręs į krūmus, sustojo. – Viešpatie, ir kam viso to reikėjo! – nustebusi pasakė mergina, kai jiedu vargais negalais išsikrapštė iš aplamdytos mašinos. Juk buvo galima daug paprasčiau – […]

SKAITYTI

Mergina paskyrė pasimatymą trims vaikinams toje pačioje vietoje. Šie susirinkę šnekučiuojasi. – Ji išsirinks mane! – gyrėsi pirmasis. – Aš ją pavėžinsiu motociklu… – Būta čia ko… – suniekino antrasis. – Aš ją nusivešiu nuosavu „Mersedesu“ į Palangą. Kokia mergina rinksis motociklą, kai yra lengvoji mašina?! Trečiasis tylėjo. Gražuolė atėjo. Ji nuėjo su tylėjusiuoju. Šis […]

SKAITYTI

Atėjo keturiolikmetė mergaitė prie berželio ir sako: – Berže berželi, išskleisk tiek lapelių, kiek aš padariau nuodėmėlių! Susiūbavo berželis ir išskleidė porą lapelių. Atėjo šešiolikmetė mergaitė prie berželio ir sako: – Berže berželi, išskleisk tiek lapelių, kiek aš padariau nuodėmėlių! Susiūbavo berželis ir lapeliais pasipuošė viena šakelė. Atėjo aštuoniolikmetė mergelė prie berželio ir sako: – […]

SKAITYTI

Lyg ir nemandagu klausytis pašalinių pokalbių, tačiau bešokant arba pačiose šokių salėse nenoromis galima išgirsti ir tokių pokalbių. – Kodėl niekaip nepataikai į taktą? – Muzika išmuša. – Žinai, tu galėtum būti geras šokėjas. Bet tau trukdo tik du dalykai. – Kokie? – Abi kojos. – Kodėl jūs žiūrite tik į mano kaklaraištį? – Kitaip […]

SKAITYTI

Tai atsitiko prieš daugelį šimtmečių. Viena storulė, kreipdamasi į išminčių, paklausė: – O išmintingasis žmogau, sakyk, ar man suliesėti, ar ir toliau dar pilnėti? Išminčius atsakė: – O moterie! Kuo daugiau gero žmogaus, tuo geriau… Ir priešingai – kuo mažiau blogo žmogaus, tuo irgi geriau. Spręsk pati. Tad pakelkime taures už tas moteris, kurioms Dievas […]

SKAITYTI

Kartą moteris skaičiavo pinigus. Netyčia ėmė ir iškrito dešimties centų moneta. Šiek tiek pariedėjusi ji įkrito į grindų plyšį. Moteris pabandė ištraukti pinigėlį, tačiau niekaip nepavyko jo iškrapštyti. Buvo galima išimti tik atplėšus grindis. Tačiau dėl tokio menkniekio negi lupsi jas! Bet gaila monetą palikti… Tada moteriškė į tą plyšį įgrūdo šimto litų banknotą. Aišku, […]

SKAITYTI

Senais senais laikais tolimojoje Indijoje gyveno galingas padišachas ir turėjo tris žmonas. Ir dar valdovas turėjo žynį, kuris jam spėdavo ateitį. Kartą rūmų šeimininkas pasikvietė orakulą ir jam tarė: – Tu ilgai gyveni mano rūmuose, bet dar nė karto man neišpranašavai nieko blogo. Todėl aš panorau apdovanoti tave. Pasirink bet kurią iš mano žmonų. Žynys […]

SKAITYTI

Mergina paprašė klebono, kad jis priimtų jos amžinosios skaistybės įžadą. – Dar palauk metelius kitus, – patarė klebonas. – Jeigu sugalvosi ištekėti, tik bėdų prisidarysi. – Klebonėli, jeigu mano akis stums į nuodėmę, išdursiu ją, jei ranka, – nukirsiu, jei lūpos, – nupjausiu… Prisiekiu visais šventaisiais, aš niekada netekėsiu ir amžinai būsiu skaisti! Matydamas tokį […]

SKAITYTI

Prieš damą stabtelėjo vaikinas ir tarė: – Jūsų vardas Gražina. – Tikrai, mano vardas Gražina. Bet aš jūsų nepažįstu. Jaunuolis pasižiūrėjo jai į akis ir nusišypsojo: – Aš jūsų taip pat nepažįstu. Jūs mane matote pirmą kartą. Bet aš žinau jūsų vardą. – Kokiu būdu jūs jį sužinojote? – Dar daugiau, – tęsė vaikinas, – […]

SKAITYTI

Sekite mus facebook’e! :)