Archyvas | Tostai draugams RSS naujienos

Guli senukas mirties patale ir ateina giltinė. Ji sako viskas senuk pasiimu aš tave. O senukas sako: – Duok man dar pagyventi tiek kiek mano sode ant obels yra lapų. – Ne tiek žmonės negyvena! – sušuko giltinė. Aš tau duosiu pagyventi tiek metu kiek tu turi TIKRŲ draugų. O senis iškart ir numirė. Tad […]

SKAITYTI

Paukštis stiprus – sparnais, o žmogus – draugyste, tad branginkime tai kas šalia mūsų – tikrus draugus!

SKAITYTI

Karalius turėjo juokdarį. Juokdarys visad juokėsi. Karalius nužudė juokdario motina – juokdarys juokiasi. Nužudė juokdario tėvą. Vis tiek juokiasi. Nužudė broli – juokiasi. Nužudė juokdario draugą – staiga juokdarys pravirko. Karalius klausia juokdario: – Kodėl tu pravirkai? Juokdarys atsako: – Šeimos aš nepasirinkau, o draugus aš išsirinkau pats. Tad išgerkim už gerus draugus!

SKAITYTI

Kartą paskendo laivas. Visi keleiviai žuvo, išsigelbėjo tik tėvas ir sūnus. Plaukia jie per bangas, įsikibę į rąstą, ir sūnus klausia tėvo: – Sakyk, tėve, ar dar gali būti kam sunkiau, negu mums dabar? – Tam dar sunkiau, sūnau, – atsakė tėvas, – kas artimo žmogaus laukdamas vis į kelią žiūri. Tad išgerkim už tuos, […]

SKAITYTI

Visi linki balto. Mes palinkėsime juodo: važinėti juodu limuzinu, degintis prie juodosios jūros, ir valgyti juodus ikrus. Už tai ir išgerkime!

SKAITYTI

Išgerkime už negeriančius draugus, kurie būna ramstis girtumo minutę.

SKAITYTI

Kartą maudėsi vienuolis upėje ir išgirdo kažką šaukiant pagalbos. Būtų bėgęs, bet buvo nuogas. Kai pašaukė kitą kartą, vienuolis uždengė savo gėdą skrybėle ir nubėgo. O ten nuoga pana stovi vandeny ir laikydama karabiną sako: – Rankas aukštyn! Vienuolis rankas pakėlė ir įvyko stebuklas: skrybėlė nenukrito! Taigi, siūlau išgerti už stebuklingą jėgą, kuri išlaikė skrybėlę!

SKAITYTI

Ganėsi pievoje asiliukas. Į pievą atėjo nepaprasto gražumo moteris, asiliukas toliau ganėsi. Moteris pradėjo nusirenginėti – asiliukas toliau ganosi, moteris visai nusirengė ir prigulė ant pievos šalia asiliuko, o tas vis ganėsi. Taigi, išgerkime už tai, kad netaptume asilais.

SKAITYTI

Žvirblis žiemą vienas blaškosi, pūgos aplinkui siaučia, šalta žvirbliui. Nu nebėra kur dėtis, belieka atiduot galus. Tik staiga iš niekur pasiroda karvė ir eidama pro šali apšika žvirblį. Žvirbliui, šilta, gera. Bet iš niekur pasirodo katinas ir ištraukęs iš š..o ima ir suvalgo žvirblelį. Tad, išgerkim ir žinokit, kad ne visi draugai yra draugai, kurie […]

SKAITYTI

Kai gimsta vaikas, jei Dievas paliečia jo ranką – tai vaikas bus auksarankis, visų galų meistras, jei Dievas paliečia vaiko koją – tai jis bus geras sportininkas, futbolininkas. Tad išgerkim už tai, kad kai gims tau vaikas, Dievas netrenktų jam per užpakalį!

SKAITYTI

Sekite mus facebook’e! :)