Archyvas | Tostai draugams RSS naujienos

Gyveno kartą žmogus, kuris svajojo turėti sąžinę… Tačiau už jokius pinigus niekur negalėjo jos nusipirkti. Nes nė vienas jo draugas sąžinės neturėjo. Neturėjo jos nė vienas jo pažįstamas. Kartais šiam žmogui per „blatą“ atnešdavo kažką panašaus į sąžinę. Jis džiūgaudavo kaip vaikas… Bet vėliau paaiškėdavo, kad jį apgavo. Nuo to laiko šis žmogaus nutarė gyventi […]

SKAITYTI

Gražų amželį nugyveno žmogus. Kartą jį aplankė giltinė ir pasakė: – Gana! Renkis ir eik su manimi. Žmogus su ašaromis meldžia giltinę, kad ji dar jo neliestų ir paliktų ramybėje. Tačiau giltinė pareiškė, kad toks esąs Dievo įsakymas. Tada senukas pakėlė rankas į dangų ir ėmė maldauti: – O galingasis Viešpatie, leisk man dar šiek […]

SKAITYTI

Kurkutis kasdien vėluodavo į darbą. Pavėlavusį draugai sutikdavo su „muzika“, o tądien nutarė jį pamėtyti į viršų. Išmetė kartą, išmetė kitą… O tas prašosi, žada daugiau niekada nebevėluoti. Bet anie neklauso, klykaudami iš džiaugsmo jį vis mėto. Kurkutis pradeda visa gerkle rėkti. Niekas jo neklauso. Pagaliau žmogutis tilo, nutilo. Kai bendradarbiams nusibodo jį svaidyti, pastatė […]

SKAITYTI

Kartą vėjas ir saulė susiginčijo, kuris iš jų stipresnis. Vėjas ir sako: – Aš esu stipresnis už tave! Ir tau tai įrodysiu! Antai eina senukas. Aš tuojau nuplėšiu nuo jo drabužius! Saulė užlindo už debesies ir pasislėpė, o vėjas taip pradėjo pūsti, kad kilo tiesiog uraganas. Tačiau kuo stipriau vėjas pūtė, tuo labiau senukas suposi […]

SKAITYTI

Seniai norėjau atsiprašyti jūsų, gerbiamas kaimyne, – mandagiai sako garbingo amžiaus sulaukęs vyriškis. – Jūs? Mane? Už ką? – Mano vištos iškapstė jūsų daržą! – Tai aš turėčiau jūsų atsiprašyti… Šiandien rytą mano šuo išsmaugė visas jūsų vištas. – Tokiu atveju viskas gerai. Aš ką tik automobiliu pervažiavau jūsų šunį. Ne veltui sakoma, kad geri […]

SKAITYTI

Lygiu asfaltu vienas prieš kitą dideliu greičiu artėja du automobiliai. Prasilenkdami susiduria. Trenksmas, dūžta stiklai. Iš automobilių iššoka vairuotojai. Pirmas, baisiai susijaudinęs, šaukdamas visa gerkle užsipuola tariamą nelaimės kaltininką. Užpultasis ramiai apžiūrinėja savo mašinos sparną. Po to šaltakraujiškai atidaro dureles, išsitraukia lagaminėlį ir atidaro jį sakydamas: – Nesijaudink, drauguži. Eikš, verčiau suvalgykime po sumuštinį su […]

SKAITYTI

Kiekviena tauta riziką supranta savaip. Pavyzdžiui, sėdi sau septyni anglai ir prieš juos septynios taurės. Viena iš jų su nuodais. Rezultatas – šeši bičiuliai septintąjį lydi į kapus. Rizika prancūzams: sėdi septyni vyrai ir septynios merginos. Viena iš jų serga užkrečiama venerine liga. Rezultatas – vienas ligoninėje, o šešiese eina jo lankyti. Sovietinė rizika: septyni […]

SKAITYTI

Jaunuolis restorane, padėjęs galvą ant rankos, prie staliuko užsnūdo. Prieina padavėja, paliečia jo petį ir sako: – Prašom susimokėti – keturiasdešimt du litai septyniasdešimt du centai. Vaikinas kilsteli galvą, apsiblaususiomis akimis pasižiūri, paduoda penkiasdešimties litų banknotą ir sunki galva vėl nusvyra. Po pusvalandžio prie jo prieina ta pati padavėja ir vėl gauna penkiasdešimt litų. Jaunuolis […]

SKAITYTI

Per gimtadienį pas profesorių susirinko daug svečių. Ant stalo buvo pridėta visokių valgių. Tačiau svaigalų nebuvo matyti. Svečiai ėmė šnibždėtis, jog profesorius šykštus. Bet šit tarnaitė įneša gėrimų. – Kaip mes gersime? – paklausė profesorius, – ar kaip žmonės, ar kaip gyvuliai? – Koks čia gali būti klausimas? – suūžė svečiai. – Aišku, kaip žmonės. […]

SKAITYTI

Iš trečio aukšto iškrito girtas pilietis. Aplinkui susirinko būrelis žmonių. – Kas atsitiko? – pribėgęs klausia policininkas. – Nežinau, – atsakė girtasis valydamasis kelnes, – aš pats ką tik čia atsidūriau… Pakelkime taures, kad laimingai grįžtume namo ir netektų valytis kelnių.

SKAITYTI

Sekite mus facebook’e! :)