Žymų archyvas: Sveikinimai išleistuvėms

Ant lentos juodos – kas rytą naujos datos, Tarsi laikas – trupanti kreida, Jau dabar žinau, kaip reikalingi jūsų žodžiai, Išrašyta formulėm lenta. Jūsų lydimi ateinam ir išeinam, Kitos rankos mūsų suolus lies. Bus vėl žodžiai, bus vėl naujos datos, Tiktai rūpesčiai ir raukšlės pagilės. Per anksti, oi per anksti plaukai jums nušarmojo. Saulėti rugsėjai […]

SKAITYTI

Štai ir baigės vingiuotas takelis. Štai ir didelio kelio pradžia. Kur nuves šitas baltas kelias, Per galulaukes mūsų gražias. Kaip pasiekti tą kalną, tą aukštumą, Nors atrodo – visai arti? Gero vėjo, sutinkant aušrą! Būkit savo svajonių verti! Gero kelio po saule, po debesiu, Po žaibu, po sparnu kregždės! Po laimingu lakštingalos klegesiu, Po rasota […]

SKAITYTI

Ir vėl Skridimas tartum gulbių Sparnų šnarėjimas vaiskus. Kur lekiat jūs Rausva padange? Kur nešat Ilgesio jausmus? Katroj šaly, Katroj pakrantėj Jaunystės nerimas suglaus sparnus? O mūsų gulbės Į tuos pilkuosius ančiukus Dabar jau nepanašios. Jūs galvas puošia svajų karūnos trapios. Tik nepraraskit jų, Kai skrisite per temstančius miškus Šviesaus likimo pasitikt. O mums, čia […]

SKAITYTI

Nurimus žemė snaudžia mums po kojom, Nakties tyloj užmigs jauni. Mes einame sutikti naujo ryto, Pirmųjų aukso saulės spindulių. Paglamonėt berželio pumpurų dažytų, Ištarti: Žeme, aš tave myliu! Mes čia atėjom pasitikti bundančio pasaulio, Kuris mūs laukia ir švelniai sako: – Gavom kažką, kažką jau. Žinau, kad daugelis nesusitiksim, Kad mūs keliai bus saulės išskirti. […]

SKAITYTI

Nesakyk – paskutinį mokyklinį valsą šiandien šoku. Einam. Nori, lig lubų iškelsiu tą mažytį pirmoką. Nori, klaidžiosim ištisą naktį, eisim aušrą sutikt… Gaila visko iš karto netekti, viską šičia palikti. Nori, aš, kaip šitie berniūkščiai, gatvėj triukšmą sukelsiu, Tik, prašau – nesakyk, kad šoku paskutinį mokyklinį valsą.

SKAITYTI

Gyvenimas – tai ne lenta, Kur trinti galima ir vėl rašyt iš naujo… Gyvenimas – kur kiekviena klaida, Įrėžiama į sąžinę, į kraują… Vaikystės soduose saulėtuos, prabėgo dienos kaip viena, Ir štai jau beldžias išsvajota Pilnametystės valanda. Tad drąsiai ženk per amžiaus slenkstį, Tau horizontai atviri. Gyvenimu tauriu įrodyk, kad Dievo dovaną turi…

SKAITYTI

Čia pažydo pirmoji draugystė, Čia skambėjo gražiausia daina. Neskubėki, sustoki, jaunyste, Su draugais, mokykla mylima! Balti vieškeliai kviečia išskristi, Su kilniausiais troškimais visus. Mokslo dienos – džiaugsmų karalystės, Liks širdy kaip akordas šviesus. Liks širdy paskutinis varpelis, Išlydėjęs pro klasės duris. Žodis mokytojų tyras ir geras, Ir draugų nuostabiųjų būrys.

SKAITYTI

Šiandien reikia prisiminti, pamąstyti, Gal dar truputį paliūdėt? Ne! Kai geros akys švyti, Žiburėliais šildžiusios mane. Kai jos klasėj metų metais sekė, Kuo degiau, ko troškau, kur vedžiau. Ir norėtųs šiandien, mielos akys, Dar į jus pažvelgti atidžiau. Paieškot jose legendų, miestų, Pasivyt lakiausias svajones. Kad gražiausi tiltai nusitiestų, Tarp vaikystės, jūsų ir manęs. Kad […]

SKAITYTI

Vėl mėnulio žiedadulkėm snigo, Ūkanotoj gegužio nakty… Šįryt visos kadieniškos knygos, Ir visi užrašai užversti. Nežinau – paskutinio skambučio gal jūs Laukėt be galo seniai… O gal metai jums buvo trumpučiai, Kaip keli paprasti sakiniai. Ir ašaros pirmos slapčia jau išlietos. Cituojate Grino „Raudonas bures“… Tik štai susirasti gyvenime vietą sunkiau, Pasirodo, nei lygtį išspręst. […]

SKAITYTI

Mokykla tarsi motinos rankos, Mus globoja, ir baudžia, ir guodžia. Širdyje išsinešim ne vieną, Jos nuoširdų ir šildantį žodį. Jūs mus mokot mylėti pasaulį, Gerbti žmogų ir gėrį suprasti. Kovoje už šviesesnį rytojų, Būties prasmę ir laimę surasti. Gėrio grūdus mumyse jūs sėjat, Ir džiaugiatės, pamatę daigus. Ir kas metai auksinį rugsėjį, Vėl su meile […]

SKAITYTI

Sekite mus facebook’e! :)