Archyvas | Vardadienio sveikinimai RSS naujienos

Tarp daug linkėjimų gražiausių Sakytų Tau šiandieną, Daug džiaugsmo, laimės valandų, Linkiu tau Vardo dieną.

SKAITYTI

Tik vieną vardą mums motulės skiria. Ne kaip puošmeną jį dovanoja… Juk dažnai ne vardą, o žmogų giria, Ir tik jam atiduoda viską ar dėkoja.. Su vardadieniu!

SKAITYTI

Per ūkanas, per gūdžią naktį, Pro tylinčias pušų šakas, Aš ateinu su paprasčiausias žodžiais, Pasveikint vardo dienoje tavęs.

SKAITYTI

Tą vardadienio rytą saulėtą, Lai pasveikins lakštučių balsai. Aš vainiko nunešt negalėsiu, Lai šie žodžiai tau bus lyg žiedai.

SKAITYTI

Lai tavo vardą pagarba lydės, Kaip žmogų lydi amžinai šešėlis. Lai tavo vardas pelenuos žibės, Ir tenedrįsta abejot verte jo joks praeivis. Te tavo vardas šiluma virpės, Kiekvieną kviesdamas pažvelgt į šviesą. Tegu jįs naktį švyturiu vis kvies, Paklydusį surasti uosto vėsą.

SKAITYTI

Uždėk savo vardui karūną, nukaldinęs ją iš vertingų darbų. Tegu joje deimantai žiba, išaugę iš tavo minčių ir darbų. Paimk savo vardą už rankos ir eiki per žemę su juo išdidžiai, Lai vėtros gyvenimo trankos, žmogus gimęs pergalėms, sieks jų tvirtai.

SKAITYTI

Visi mes žmonės, visi panašūs. Kaip mus atskirtų, jei ne vardai. Visi mes gimstam nuogi ir gražūs. Kaip mus vadinti nusprendžia tėvai. Išrenka vardą gražiausią ir švelniai Pratina mus atsiliepti į jį. Na o vėliau mūsų darbai ir siekiai Metai po metų vis gažina jį…

SKAITYTI

Šioj žemėj viskas turi savo vardą: Gyvūnai, paukščiai, augalai, daiktai. Na, o žmogus dar turi savo vardo šventą, Su juo ir sveikinu, linkėdamas tau laimės nuoširdžiai.

SKAITYTI

Tai kas, kad šiemet toks pavasaris vėlyvas Ir nematyti tėviškėj pražydusių žibučių. Tegul Velykų džiaugsmas kiekvienoj širdy bus gyvas, Su beržo šakele ir kraitele margučių.

SKAITYTI

Sveikinu turint vieną iš pasaulyje gražiausių vardų. Su vardadieniu!

SKAITYTI

Sekite mus facebook’e! :)