Archyvas | Tostai vyrams RSS naujienos

Kalbasi dvi moterys. – Ak, tie nelaukti svečiai, tiesiog siaubas! – sako pirmoji. – Aš žinau puikų būdą, kaip nuo jų apsiginti, – pasakė antroji ir taip paaiškino: – Kai tik suskamba durų skambutis, tuojau ranką įkišu į apsiausto rankovę ir tik tada atidarau duris. Jeigu svečias nelaukiamas, sakau: „Oi, kaip gaila… Kaip tyčia turiu […]

SKAITYTI

Gatve ėjo mergina. Vyriškis įdėmiai ją peržvelgė ir nusekė paskui. Mergina stabtelėjo ir pasiteiravo, kodėl jis ją sekąs. – Todėl, kad aš jus įsimylėjau iš pirmo žvilgsnio! – pasakė nepažįstamasis. – Aš neverta, kad jūs mane mylėtumėte vien už grožį! – pasakė ji. – Mano sesuo šimtą kartų gražesnė… Antai ji eina. Prieikite prie jos […]

SKAITYTI

Jaunikis sako savo būsimai žmonelei: – Brangioji, norėčiau tuojau po vestuvių važiuoti į Palangą. Prie jūros… – Gerai, brangusis, važiuojame prie jūros. – Ne važiuojame, o skrendame, brangioji! – Kaip įsakysi, brangusis… Merginos motina patraukia dukterį į šoną ir tyliai šnibžda: – Ar ne per daug komanduoja tavo būsimasis vyras? – Palik jį ramybėje, mama. […]

SKAITYTI

Lyg ir nemandagu klausytis pašalinių pokalbių, tačiau bešokant arba pačiose šokių salėse nenoromis galima išgirsti ir tokių pokalbių. – Kodėl niekaip nepataikai į taktą? – Muzika išmuša. – Žinai, tu galėtum būti geras šokėjas. Bet tau trukdo tik du dalykai. – Kokie? – Abi kojos. – Kodėl jūs žiūrite tik į mano kaklaraištį? – Kitaip […]

SKAITYTI

Vienas padišachas labai mylėjo svetimas moteris. Artimieji bandė jį atkalbėti ir įrodinėjo gašlumo pragaištingumą… Padišachas turėjo gražią belaisvę. Jis ją mylėjo. Tačiau ir ji greitai nusibodo. Belaisvė valdovui ir sako: – Atiduok mane tam dvasiškiui, kuris visada tave moko vengti moterų. Tuomet ir paaiškės, ar tikrai nuoširdūs jo patarimai. Padišachas taip ir pasielgė. Belaisvė dvasiškiui […]

SKAITYTI

Žmona, matyt, norėdama ko nors paprašyti, priėjusi pabučiavo vyrą. Šis ir sako: – Aš ne Dievas. Kam tas Judo pabučiavimas? Kitą dieną pareina vyras namo, čiumpa žmoną į glėbį ir pabučiuoja. Žmona pasipiktina: – Kaip tau ne gėda? Girtas bučiuoji mane… – Todėl ir geriu, kad nesigėdinčiau tave bučiuoti, – atšovė vyras. – Nedrįsk manęs […]

SKAITYTI

– Turiu pranešti, – pasakė ji, – mano vyras bus namie po valandos. – Bet aš nieko nedarau smerktino… – nustebo jis. – Na matote… O laikas bėga. Jis suprato. Bet vyras netikėtai grįžo anksčiau ir rado nuogutėlę žmoną. – Ko tu čia vidury baltos dienos vaikštai po kambarį nuogutėlė?! – nustebo vyras. – Neturiu […]

SKAITYTI

Kurkutis kasdien vėluodavo į darbą. Pavėlavusį draugai sutikdavo su „muzika“, o tądien nutarė jį pamėtyti į viršų. Išmetė kartą, išmetė kitą… O tas prašosi, žada daugiau niekada nebevėluoti. Bet anie neklauso, klykaudami iš džiaugsmo jį vis mėto. Kurkutis pradeda visa gerkle rėkti. Niekas jo neklauso. Pagaliau žmogutis tilo, nutilo. Kai bendradarbiams nusibodo jį svaidyti, pastatė […]

SKAITYTI

Cirko direktorius ir žvėrių tramdytojas tiesiog apstulbino žiūrovus savo drąsumu, parodęs nutrūktgalviškus triukus su liūtais. Pasibaigus programai, prie jo priėjo susižavėjusi žiūrovė ir sako: – Nuostabu! Aš tiesiog pritrenkta jūsų drąsa ir gebėjimu susivaldyti. O jūs netgi nepanašus į tramdytoją: toks plonutis, liesutis… – Čia ir yra mano sėkmės paslaptis, – nusišypsojo tramdytojas. – Liūtai […]

SKAITYTI

Kinai turi tris paveikslus. Pirmajame pavaizduotas giliai susimąstęs žmogus, antrajame – žmogus besiraunantis plaukus, o trečiasis – visa gerkle besikvatojantis ir šokantis iš džiaugsmo. Po pirmuoju paveikslu parašyta: „Šis žmogus svarsto vesti, ar nevesti“. Po antruoju – „Šis žmogus jau vedė ir šiandien gailisi“. Po trečiuoju paveikslu – užrašas: „O šis žmogus išsiskyrė ir dabar […]

SKAITYTI

Sekite mus facebook’e! :)