Žymų archyvas: Vestuviniai sveikinimai jaunajam

Paimki ilgesį, kaip kūdikį nuo rankų Palieski lūpas bučiniu švelniu. Juk pasitaiko, kad tampi toks menkas Kai trūksta tiktai žodžių nuoširdžių. Mes sutarėm kartu nešt sunkią naštą, Būt viens kitam ir broliu ir draugu. Ir iškentėti viską ir suprasti, Paguost viens kitą, kai labai sunku. Užaugs vaikai, paliks kaip paukščiai lizdą, Mūs plaukus laikas sidabru […]

SKAITYTI

Sukūręs šeimą tvirtas būk Lyg ąžuolų žalia giria, Nes uošvienė Tave išplūs Ir uošvis neužtars varge… Paėmęs žmoną, geras būk, Nes Tavo priesaika duota, Kad negalėsi jaunas dūkt, Kad Tavo laimė surišta. Žinok, laikysi tris kampus Vaikais, žmona ir uošviene… O kai ketvirtas kampas grius Tuomet Tave mes guosime. Jaunystės vyriška dvasia Iš vyrų neatimama!

SKAITYTI

Nuneški meilę baltojoj rožėj, Kur žvakių alpstanti liepsna… Ir priesaikos auksiniai žodžiai Taps nuotakos širdy daina. Orkestrų gaudesy Jūs dviese šoksit Priglaudę meilę tarp savęs… Tad dviejų laime mums pamokit Priversdami žvaigždes užgest. Laimingas būk sukūręs šeimą! — Dainuokit dviese meilės dainą!

SKAITYTI

Iš stebuklingos jaunystės Gražiausią gėlę sau skini. Užmiršęs mūs visų draugystę, Karalius mylimai esi. Nesapnavai ir nesvajojai, Kad būsi Tu šeimos galva. Todėl jos prievolė naujoji — Prisiekus būt ištikima. Kaip gaila, kad draugus palikęs Vienišiaus dalią užmiršti… Bet šis sprendimas bus pavykęs, Nes mūsų saitai amžini. Senos draugystės neišduoki Nors Tu dabar jau susituokęs!..

SKAITYTI

Tu mėnulio glėbiu apkabinki baltą sodą Ir surink rasos karolius mylimai, Kad ištirptų Jos jaunystės ašarotos godos, Kaip išnyksta vasaros naktų kvapai. Neribotoj savo meilėj visuomet globoki, Švelniai žadindamas iš saldžių sapnų. Vyriškąją jėgą sugebėk kaltai aukoti, Semdamas Jai meilę iš nakties delnų. Ar žinai, kad Jai gyvenimą atstosi? Tad mylėk ir nenustok aukotis!

SKAITYTI

Kaip pavasario dangaus žvaigždelė Išnyksta auštant rytui virš namų, Taip Jūs išeisit, pasirinkę kelią, Palikę židinį brangių Tėvų. Su meile palydėsime nuo slenksčio, Įdėję kraičiui savo šilumos. Tegu dvasia namų ugnelės vaikšto Ir kursto židinį jaunos šeimos. Gyvenimo prasmės ieškokit dviese Tyruos pasitikėjimo skliautuos. Jei savo šeimą amžinai mylėsit, Tai Dievas laimę Jums abiems aukos. […]

SKAITYTI

Sekite mus facebook’e! :)