Žymų archyvas: Mokytojų dienos sveikinimai

Iš nerimo žiedai ant stalo rausta, Nerimsta žvilgsniai lukesčio pilni, Tarytumei ir gėlės jaustų, Jog šiandien iš mokyklos išeini.

SKAITYTI

Mokytojau, mylėk mano vaiką lyg savo — Kai manęs nėra, atstok jam mamą. Mokytojau, globok mano vaiką lyg savo — Kai draugų nebus, atstok jam draugą. Mokytojau, saugok mano vaiką lyg savo — Kai Tėvo nėra, atstok jam Tėvą. Mokytojau, tikėk mano vaiku lyg savo — Jeigu Jis suklys, nuvesk pas Dievą.

SKAITYTI

Rugsėjis beldžia į duris išdykęs Ir veda į mokyklą mažučius. Vėl tirpsta vaikiška širdis sutrikus — Rugsėjis klasėj krykščia vaikučiu. Rugsėjis beldžia į duris laimingas Ir veda į mokyklą pirmąkart. Šis jaudulys nebeišnyks vaikystės… Kaskart rugsėjo pirmą laimėj noris verkt.

SKAITYTI

Ant stalo atversta knyga Brandina mokslo mintį… Kasdien taisai mažas klaidas, — Toks atminty mums liksi. Pavargusi palinks galva, Kada visi jau miega, O Tu taisai, taisai klaidas — Tai mūsų gėrio pėdos. Mes kasdienybėje kalti, Dažnai užgaunam žodžiais… Nustebins puokštė tarpdury… Iš rankų kris Tau rožės. Dėkojam, Mokytojau, Tau Už Tavo didžią širdį. Nieks […]

SKAITYTI

Jau klasėj laukia mokiniai, Jau nuskamba skambutis… Dienynas, knygos, sąsiuviniai… Tu jaudinies truputį. Tu vienas stovi prie lentos, Greit pamoka jau baigsis… Nepasakei minties vienos… Ir kam taip skuba laikas? Neištaisyti sąsiuviniai, Kur klaidos tarsi puokštės — Tai brangūs Tavo mokiniai — Gyvenimui paruošk juos. Tau, Mokytojau, šypsena Didžiausioj Tavo šventėj Ir mylinčių akių kalba […]

SKAITYTI

Kažkas pabeldė į duris, Kažkas miegot neleidžia… Atmerkęs nuostaboj akis Matai Rugsėjo veidą. Pasipuošė Ruduo fraku Ir įmetė pro langą Rugsėjo astrų sulytų, Ištiesęs savo ranką. Atėjo šventė į namus, Pakvipo viskas knygom. Rugsėjis su Tavim perpus Užsiėmė dalybom: Dalino rudenio lapus — Lapus baltųjų knygų. Pavertęs rašalą lietum Lydės Tave mokyklon!

SKAITYTI

Per pageltusią žolę atbėgo rugsėjis. Greit pakvips gelsvais lapais ir sidabro lietum… Eina derliaus surinkti net ir tas, kas nesėjo, Ir lydės jaunos mamos į mokyklą vaikus. Su Rugsėjo pirmąja, Žmonijos pasauli! Mokslo grūdus eik rinkti Tu, Jaunasis Žmogau! Tavo skaidrią vaikystę nušvies skaisti saulė Ir globos tyrą gėrį angelai iš dangaus. Skamba mažas varpelis […]

SKAITYTI

Nuo juodos gyvenimo lentos Nenutrinki, Mokytojau, dar kreidos. Be Tavęs jau niekas nekartos Apie reikšmę gal vienintelės klaidos. Iš baltųjų puslapių išplėšk Savo pastabas seniai jau pamirštas Ir kai rytmetis saulėtas brėkš, Tu atleisk mums nuoskaudas kelias. Sustabdyki gatvėje nors vieną kart Ir kaip mokinius išdykusius sudrausk — Apkabinsime Tave, o Tu mus bark, Kad […]

SKAITYTI

Padovanosiu tau geltoną klevo lapą, Ruduo išskynė vasaros gėles. Tegul jie apie rugsėjo prasmę šneka Ir mena saulės sklidinas dienas. O juk gražu, kai supas klevo lapas, Kai lenkiasi ištroškę prie žinių versmės, Kai rudenio naktį vis šviečia tavo langas Tartum ugnelė mylinčios širdies. Atnešiu gražią dėkingumo puokštę Už meilę, už raudonai pabrauktas klaidas, Už […]

SKAITYTI

Priimki, mokytojau, Atspindį vilties – Akių tyrumą. Tiesą, meilę Gyvenimu įprasmink.

SKAITYTI

Sekite mus facebook’e! :)