Archyvas | Juokingi tostai RSS naujienos

Plaukia laivas. Kajutėje keleivis fokusininkas, linksmina laivo komandą. Visi vyrai ir netgi kapitono papūga, tupėdama ant kartelės, susidomėję seka triukus. Iliuzionistas visiems parodo tuščią užtiesalą. Ir staiga iš po jo ištraukia akvariumą su žuvytėmis. Plojimai. Papūga susižavėjusi mojuoja sparnais. Fokusininkas ant akvariumo užmeta užtiesalą, čia pat nutraukia jį… Akvariumo su žuvytėmis jau nebėra… Tuo metu […]

SKAITYTI

Kartą iš zoologijos sodo pabėgo du liūtai. Jau po poros dienų vienas liūtas sugrįžo alkanas ir apšiuręs. Tik po mėnesio antrą liūtą sugavo ir vėl grąžino į narvą. Šis buvo žvalus, nusipenėjęs… – Kaip tu gyvenai ištisą mėnesį? Kuo maitinaisi? – susidomėjo jo narvo kaimynas. – Aš patekau į žemės ūkio ministeriją. Kasdien sušveisdavau po […]

SKAITYTI

Kartą pasišaukė kunigaikštis muzikantą, kad tas palinksmintų jį. Pradėjo muzikantas groti. – Tebūnie palaiminta tavo ranka, – pagyrė jį kunigaikštis. – Dovanoju tau sidabro apyrankę. Padėkojo muzikantas ir ėmė groti toliau. – Savo žirgo tau nepagailėsiu! – įsismagino kunigaikštis. Dar smagiau ėmė groti muzikantas. – Dovanoju tau karvę, – sako kunigaikštis. Kitą dieną atėjo muzikantas […]

SKAITYTI

Turguje stovi mažas berniukas su ožkos sūrio pintine ir šaukia: – Kam gero sūrio – čionai! Pas mane! Geras sūris! – Prisiek motina, kad tavo sūris iš tiesų geras, – sako pirkėjas. – Prisiekiu motina. Man pati senelė sakė: eik į turgų, parduok sūrį. Mums jis jau nebegeras, bet pardavimui tiks. Tad išgerkime už tiesą!

SKAITYTI

Vienas senis niekaip negalėjo prie elektros priprasti. ”Tikriausiai kažkur yra dagtis ir žibalą degina” – galvojo jis. Tik kaip ji užsidega nesuprato. Kartą vakare nutarė lempą užgesinti. Užlipo ant taburetės ir ėmė pūsti į ją. Pūtė, pūtė, net galva apsisuko, o šviesa negęsta. Supyko senis ir trenkė per lemputę lazda. Tad išgerkim už tai, kad […]

SKAITYTI

Vienas žmogus staiga susirgo ir, neatidėliojant, užsisakė sau karstą. – Ar ne geriau gydytoją iškviesti? – klausia jo kaimynai. – Tik bereikalingos išlaidos, – atsakė ligonis, – jei tokį didelį kelią praėjau – buvau visai sveikas ir susirgau, tai dabar jau nuo ligos iki karsto nebetoli! Tad išgerkim už stiprią sveikatą!

SKAITYTI

Įtraukė vieną žmogų vandens sūkurys ir nunešė. Krante susirinko žmonės, bet padėti niekas negalėjo – per daug srauni buvo kalnų upė. Atbėgo kažkoks žmogus, ėmė verkti, plaukus rautis. Žmonės nusprendė, kad tai nuskendusiojo brolis arba labai artimas žmogus, ir ėmė jį guosti. – Kartu su skenduoliu mano pypkė dingo! – nenusiramino jis. – Būtų iš […]

SKAITYTI

Jaunuolis, vadinantis save poetu, pasakė, baigęs skaityti eilėraštį: – Nėra nieko sunkiau, kaip skaityti savo eiles. – Dar sunkiau jas klausyti, – atsakė kažkas iš salės. Tad išgerkim už tai, kad mes lengvai pakeltume sunkumus!

SKAITYTI

Prie būrelio anglų medžiotojų, susirinkusių medžioti kurapkų, prisiplakė vienas lietuvis. Jis išdidžiai pareiškė, jog esąs taikliausias medžiotojas visoje Lietuvoje. – Šit, pamatysite,- gyrėsi jis,- pirmą kurapką aš kaip mat nupilsiu. Virš lietuvio staiga praskrenda išbaidytas plunksnuotis. Nuaidi šūvis. Tačiau paukštis kaip lėkė, taip nulėkė. – Džentelmenai,- iškilmingai kreipėsi vienas medžiotojas į savo kolegas,- mes buvome […]

SKAITYTI

Susitiko kina ir žydas. Žydas ilgai tyrinėjo geltonosios rasės atstovą, pagaliau neiškentęs paklausė: – Atleiskite, kokia jūsų tautybė? – Aš esu kinas,- išdidžiai atsakė tasai. -Didžiausios pasauly tautos sūnus. – O kiek jūsų šioje Žemėje? – nesiliaudamas stebėtis smalsauja žydas. – Jau daugiau kaip milijardas. – Oho,- dar labiau stebisi žydas. -Tai kodėl jūsų niekur […]

SKAITYTI

Sekite mus facebook’e! :)