Archyvas | Juokingi tostai RSS naujienos

Yra žmonių, kurie daug nori, bet nieko negali… Yra daug žmonių, kurie daug gali, tačiau nieko nenori… Tad išgerkime už tai, kad mūsų norai visada sutaptų su mūsų galimybėmis!

SKAITYTI

Moterys – tai gėlės, vyrai – tai šiukšlės… Tad išgerkim už gėles augančias ant šiukšlynų!

SKAITYTI

Senas gruzinas moko jauną būti laimingu. – Brangusis, jeigu nori būti laimingas vieną dieną – pasigerk. Jeigu nori buti laimingas savaitę – susirk. Jeigu nori būti laimingas mėnesį – vesk. Jeigu nori būti laimingas metus – susirask meilužę. O jeigu nori buti laimingas visą gyvenimą – būk sveikas! Taigi į sveikatą!

SKAITYTI

Susitiko du vagys: jaunas ir senas. Senasis sako: – Jeigu tu įlipsi į medį ir iš tupinčio paukščio pavogsi šešis kiaušinius, tuomet tu būsi lygiavertis kompanionas su manimi. Jaunasis vagis nusimetė drabužius ir tarsi gyvatė įsliuogė į medį. Ištiesė ranką į paukščio lizdą, bet tuo metu paukštis pabudo ir garsiai riktelėjo. Jaunasis vagis grįžo tuščiomis […]

SKAITYTI

Senas išminčius paklaustas, kada būna geri santykiai tarp vyro ir žmonos, atsakė: – Kai vyras negirdi, ką kalba žmona, o žmona nemato, ką daro vyras… Tad pakelkime tostą už gerus santykius tarp vyro ir žmonos!

SKAITYTI

Valdovas įsakė savo vergui papjauti avinėlį ir vaišių stalui iškepti pačią geriausią mėsą. Vergas taip ir padarė: patiekė avinėlio širdį ir liežuvį. Kitą dieną šeimininkas vergui įsakė pietums patiekti pačią blogiausią avinėlio mėsą. Vergas ir šį kartą patiekė širdį bei liežuvį. – Kaip tai suprasti? – nustebo šeimininkas. – Paaiškink! – O valdove, – nusilenkdamas […]

SKAITYTI

Vidurinėje Azijoje labai populiarus šmaikštuolis Nasredinas. Liaudis apie jį sukūrė daug šmaikščių pasakojimų, anekdotų. Vieną kartą Nasredinas, apsivilkęs senu chalatu, nuėjo pas bajų į vestuves. Tačiau į vidų, kur puotavo bajus ir mulos, jo neįleido, o pasodino prieangyje kartu su kitais vargingaisiais. Turtuoliams tarnai nešiojo daugybę skanių patiekalų, o vargšai turėjo tenkintis plovo išėdomis. Net […]

SKAITYTI

Šeimininkas šypsodamasis sutinka pavėlavusį svečią. – Džiaugiuosi jus matydamas, pone, – pasakė jis. – O kur gi jūsų žmonelė? Svečias prisipažino: – Mes namie traukėme burtus, kam eiti pas jus… – Ir jūs laimėjote? – Ne, pralaimėjau. Pakelkime taures už tuos, kurie net ir nenorėdami, bet vis tik savo buvimu pagerbė mus.

SKAITYTI

Iškilmingas solidžios firmos jubiliejus. Ta proga buvo didžiulis balius. Jis praėjo puikiai. Kitą dieną firmos direktorius išsikviečia tarnautoją ir sako jam: – Žvingilai, man sakė, kad praėjusią naktį jūs vaikštinėjote miesto gatvėmis stumdamas karutį. Manau, kad toks jūsų poelgis gali pakenkti ne tik jūsų reputacijai, bet ir mūsų solidžios firmos geram vardui. – Savaime suprantama, […]

SKAITYTI

Mergina užkalbina orų svečią: – Na, kaip jums patinka ši puota? – Galiu pasakyti, jog labai patinka. Tačiau privalau tuojau pat pasišalinti iš čia. – Kodėl? – nustebo mergina. – Įsivaizduokite, koks nesmagumas! Nors imk ir prasmek skradžiai žemę. – Kas atsitiko, pone? – Ką tik pasakiau vienam seniui, kad šeimininkė – tikra pelėda… Pasirodo, […]

SKAITYTI

Sekite mus facebook’e! :)