Archyvas | Velykiniai sveikinimai RSS naujienos

Mušk kiaušinį, mušk kaimyną, Tik nemuški jam į klyną. Jo kiaušiniai ne margi, Rimtam darbui jie skirti.

SKAITYTI

Su atbundančiu pavasariu, su grįžtančiais paukščiais artėja pati gražiausia pavasario šventė – Velykos. Tegul į Jūsų namus ateina švelnus saulės spindulys, pirmųjų pavasarinių gėlių kvapas, o kartu su numargintais margučiais stiprybė, meilė ir džiaugsmas.

SKAITYTI

Miega zuikis su zuikiene, Bet sapnuoja jis lokienę. Muistos zuikis, sukinėjas, Jaučia kiaušiai ridinėjas. Čiupt už klyno, o brolyti, Abu kiaušai nudažyti! Su Šv. Velykom!

SKAITYTI

Sveikiname sulaukus Kristaus Prisikėlimo šventės! Linkime Jums būti prisikėlimo žmonėmis, Skelbiančiais amžinąją Meilę ir Amžinąjį Gyvenimą.

SKAITYTI

Pavasaris žiedais išpynė Velykų šviesų taką. Ankstyvą rytmetį per jį prisikėlimo saulė teka. Su Šv. Velykom!

SKAITYTI

Per pievą, per lauką, per ošiančią girią, Velykos kaip paukštė giedodama skris. Ir visa, ir visa kas rudenį mirė, Vėl augti, žydėti ir džiaugtis atgims…

SKAITYTI

Jau margučiai nuriedėjo nuo Vėlykų stalo Ir vaikučiai pabiručiai renkasi prie stalo. Jie pasveikins Jėzu Kristų su gražiu pavasariu Ir įteiks jam gražią dovaną. Laimės, džiaugsmo, daug draugų Iš visos širdies linkiu.

SKAITYTI

Šventos Velykos mus lanko jau čia, Gražiausi margučiai stuksena šalia. Šventos Velykos aplanko visus, Išsprogę kačiukai džiugina mus.

SKAITYTI

Linkiu, kad šv. Velykų dieną skambantys varpai Ir džiaugsmo giesmės suteiktų šviesių vilčių, O į tavo namus atneštų santarvę ir gerumą. Pabuskime visi, prikelkim sielas, vien meilei, Laimei būkim atviri – paspauskime rankas, užmirškim gėlą.

SKAITYTI

Girtutis zuikutis ridena baranką, Velykų bobutė atbėga su bonka. Šiandien aplankys jie kiemą kiekvieną, Kad primintų, jog šiandien gertum ne pieną. Su Šv. Velykom!

SKAITYTI

Sekite mus facebook’e! :)