Archyvas | Velykiniai sveikinimai RSS naujienos

Meilė kantri, meilė maloninga, Ji nepavydi, meilė nesididžiuoja ir neišpuiksta. Ji nesielgia netinkamai, neieško sau naudos, Nepasiduoda piktumui, pamiršta, kas buvo bloga, Nesidžiaugia neteisybe, su džiaugsmu pritaria tiesai. Ji visa pakelia, viskuo tiki, viskuo viliasi ir visa ištveria. Meilė niekada nesibaigia.

SKAITYTI

Velykų šviesų rytą linkiu tau daug draugų, Kiaušiniai lai ridenas ir mirga nuo spalvų. Gražių pavasario dienų, ramybės, meilės kupinų, Šį rytą palinkėt skubu ir bučinį skruostan nešu.

SKAITYTI

Daug margučių pabiručių, daug žibučių mėlynučių, Šypsenėlės nuoširdžios ir gausios svečių svitos Tu sulaukęs per Velykas, pavaišink juos šampanu!

SKAITYTI

Striksi zuikis takučiu Kiaušinį ridena. Aišku – net krizės metu Neblogai gyvena. Pasitaikė akmenukas Bumt! Sudužo kiaušinukas… Linkiu, kad tavo Velykos Būtų labiau pavykę!

SKAITYTI

Kai varpai Velykų Ankstų rytą gaus, Vėl dievas malonėm Lai tave apgaubs. Džiaugsmas, meilė ir viltis Visada telydi, Atgimimo džiaugsmas Širdyje težydi!

SKAITYTI

Sveikinu, tave, brangusis! Ir kokioj šaly bebūsi Neužmirški tu margučių. Prisirinki dar žibučių Ir pirmyn pas savo fėją. Juk Velykos jau artėja!

SKAITYTI

Nedrybsok prie lango Liūdnas, nusiminęs, Juk gražiausia metų šventė Tavo slenkstį mina!

SKAITYTI

Daug linkėjimų margų, Su Velykomis siunčiu. Kad kiaušiniais nepaspringtum, Vynu Tu atsigaivinki!

SKAITYTI

Kai pavasaris ateis, Gandras pievon nusileis, Trepsint kojomis į taktą, Muškim margučius į kaktą.

SKAITYTI

Žalias, mėlynas, raudonas Taip margučius nudažiau. Kad linksma būtų ir įdomu, Tau į kaktą juos sudaužiau.

SKAITYTI

Sekite mus facebook’e! :)