Archyvas | Velykiniai sveikinimai RSS naujienos

Suskambo Velykų varpai sidariniai, Šviesiau bus krūtinėj, laukuos ir gimtinėj. Ir Kristus, ir Žemė, tiek vargo iškentę, Mums atneša linksmą išganymo šventę.

SKAITYTI

Tai kas, kad šiemet toks pavasaris vėlyvas Ir nematyti tėviškėj pražydusių žibučių. Tegul Velykų džiaugsmas kiekvienoj širdy bus gyvas, Su beržo šakele ir kraitele margučių.

SKAITYTI

Šv. Velykų proga norėčiau palinkėti: Daug laimės, kurios trūksta, Džiaugsmo, kurio niekad nebūna per daug Ir sveikatos, kuri taip visiems reikalinga. Linksmų svenčių.

SKAITYTI

Vištos kudakuoja, laksto po laukus, O kai jas pakratom, gaunam kiaušinius. Imame teptuką, dažom margučius, Su Šventom Velykom sveikiname Jus!

SKAITYTI

Bėga zuikis per laukus, Kiaušiniais daužo grumstelius. Jei kiaušiniai sveiki bus, Tai Velykos linksmos bus.

SKAITYTI

Kas čia daros? Kas čia daros? Visi šaukia – kiaušų balius. Rieda kiaušai su kiaušiukais Ir juos vejasi viščiukas. Su šventėm!

SKAITYTI

Pavasarinis vėjas mums atnešė nuostabę šventę – Velykas. Tad lai ši šventė dovanoja tau gražiausius gėlių žiedlapius, Šilčiausią saulės šilumą ir krištolinį lietų.

SKAITYTI

Pavasaris visus bučiuoja, Kiaušiniai ant stalų marguoja. Džiaugsmo Jums Velykų rytą, Apmėtykit kiaušiniais vienas kitą!

SKAITYTI

Alialiuje alialiuje, Jau Velykos netoli. Alialiuja alialiuje, Susitikime visi.

SKAITYTI

Juk dovanos pavasaris gegužę, Sugrįš vėl paukščiai, Sužydės žiedai… Tegul Šv. Velykų varpo dūžiai Širdy palieka laimę amžinai. Su Šv. Velykom!

SKAITYTI

Sekite mus facebook’e! :)