Archyvas | Profesiniai sveikinimai RSS naujienos

Mano Dvasios Tėve, mano Angele Sarge, Pasimelsiu dabar vien tiktai už Tave. Nežinau, kaip meldei sunaikint mano kaltę, Kad gyvenimas tapo lyg svajinga daina. Prieš Šventuosius suklupus, meldžiu Tau palaimos Už pamokslą, už maldą, už šypsnį veide. Taip tikiu aš galybe Šventosios apvaizdos, Kad dėkodama Dievui vis kreipsiuos į Tave. Mano Dvasios Tėve, mano Angele […]

SKAITYTI

Dieve, atsuk mano Kunigo žvilgsnį, Kad nepamirštų maldelėj užtart. Kristau, manęs Tu kasdien pasiilgsti — Viešpatie, Kunigą mano pašauk. Mano malda gal nepasiekia vartų, Kur užrakinta teisybė tūnot? Kunigui mano — atleisti pakaktų, Kad aš laiminga galėčiau giedot. Teikia palaimą visiems, kas suklydo, Tavo teisybės tikrieji tarnai. Mano gyvenimas kartą paslydo — Žvelgia vargšu prieš […]

SKAITYTI

Jūsų dvasinė jūra užtvindo platybes Po gyvenimo skliautais manųjų kalčių — Vėl jaučiuosi atradusi Dievo galybę Ir pakilus virš skausmo, aš vėl gyvenu. Už išgydytą sielą, Dvasiški, dėkoju, Neminėdama vardo prieš minią žmonių, Bet suklupus kas kartą prieš Dievo altorių, Jums gyvenimo laimės ir džiaugsmo meldžiu. Iš bažnytinių bokštų išverkusi laimę, Dalinu ją visiems lyg […]

SKAITYTI

Meldžiuosi už Tave kiekvieną vakarą ir rytą, Kad išsipildytų Tau tik geri sapnai. Kad nepatirtum niekad jausmo vienišo, išvyto, Kad Tavo laimė tęstųsi taip amžinai. Meldžiuosi už Tave, gerasis mano Dvasios drauge, Dėkodama už tai, ką davė Dievas Tau, Už tai, kad nelengvai tarnystei vienumon pasaukęs, Tau leido tyros meilės iš žmonių sulaukt. Meldžiuosi už […]

SKAITYTI

Gerasis mano Kunige, meldžiu Jums Didžios sveikatos, dvasinės kaitros, Kad perteiktas man žmogiškas dosnumas Grąžintų Jus į erdvę dieviškos maldos. Tikiu į Dievą Tėvą ir maldauju, Kad Jus globotų Viešpaties galia, Suteikus valią sunaikint apgaulę, Dalinti žemėj gėrį Viešpaties Dvasia. Gerasis mano Kunige, padėką priimkit, O Dievo siųstą žodį vėl kitiems dalinkit. Už dievišką gerumą […]

SKAITYTI

Sekmadienio tyla lai glosto Ir atveria maldų vartus: Prie Dievo stalo, Dievo sosto, Kur laukia Kunigai kaltų… Šventadienio saulėtas rytas, Priglaudęs Viešpaties malda, Sušildys tuos, kurie bažnyčioj, Kad jaustųs Dievo danguje. Paskyręs vienišiems maldelę Paguostumėt Jūs širdį tą, Kuri ieškos duobėto kelio Į nuodėmes vis puldama. Bet ištuštėtų juk bažnyčios, Jei Dievo Dvasios Angelai Nelauktų […]

SKAITYTI

Kviečiu visus Tave ne rožėm apipint Ir ne šampano taurę kelti siūlau… Kviečiu ne žodžiais, o širdim Tave pamilt — Padovanot gerumo tyrą jūrą. Saukiu Tave sūrios mūs druskos paragaut Ir duonos kąsnį padalint per pusę: Gyvenimiškoj laimėj mūs visų palauk — Gerumo savo duok po visą šūsnį. Žinok, draugai čia susirinko artimi Ir mūsų […]

SKAITYTI

Aš menu muzikinį teatrą — Veda kelias dažnai ten sugrįžt, Nes pravirkęs pabėgau į gatvę, Kainą rizikos drįsęs bandyt. Paskutinį spektaklį nutraukiau, Nepagerbęs žiūrovų — verkiau… Už kulisų vis arijos laukiau Ir balsu operetę šaukiau. Dekoracijų tamsūs šešėliai Dengė sienas teatro senas, Kai verkiau iš spektaklio išėjęs Vis dar liesdamas mūzą ranka. Dar galėjau tada […]

SKAITYTI

Tu ateini kiekvieną vakarą į sceną Ir savo laime daliniesi su mumis. Koncertas baigiasi — lieki stovėti vienas… Išeina natos… Vėjas trenkia durimis. Prožektoriai jau išjungti. Rakina salę. Dar sūrūs prakaito lašai Tau ant kaktos. Tu scenoj nori dar pabūt, nes mūsų meilės Suskambę durininko raktai neatstos. Atmerk plačiai akis ir grįžk į salę! Užlieki […]

SKAITYTI

… kankanų spindesys, ovacijos paikų žiūrovų. Šekspyro klausianti karčios būties kalba… Štai vieniša Karmen prabėgusi lengvai sustoja. Ak! Dezdemonos linkstanti mirtin galva… Teatro šurmulys nuščiūva arijai suskambus. Mintis nueina dekoracijų kraštais. Žiūrovai pamažu į rolę susirango Ir patogioj kėdėj gyvena su visais. Jiems patogu pasižiūrėt į mirštančiojo kančią — Tai išprotėjusių komedija gili… Juk sąmoju […]

SKAITYTI

Sekite mus facebook’e! :)