Archyvas | Profesiniai sveikinimai RSS naujienos

(pirmas Dievo įsakymas: Neturėk kitų Dievų) Neturėk kitų dievų, tik mane vieną — Aš visur esu su Tavimi kartu. Nepaliksiu aš nelaimėj naktį, dieną — Tavo žmogiškąją maldą aš girdžiu. Neturėk kitų dievų, tik mane vieną — Prauski savo sielą vandeniu šventu — Gydysiu nuo baisaus blogio aš kiekvieną — Klaupkit tarp Bažnyčios arkų amžinų. […]

SKAITYTI

Baltųjų rožių puokštėj padėka Jums, Gerasis Daktare, gerasis stebukladary… Manasis žodžių virpesys papuoš Jus Gerumo ašara sudužusia manoj širdy. Baltoji mano puokštė glaudžias prie chalato Ir aš jaučiu, kaip spaudžiat man pečius… Kol gydėte mane — širdis priprato Ir padėkot ėjau lyg draugas eina į svečius. Dėkoju, mano Daktare, Jums už sveikatą, Už sugrąžintą man […]

SKAITYTI

(penktas Dievo įsakymas: Nežudyk) Nežudyk, nes Tave nužudys. Nekerštauk ir nebūki žiaurus. Nepriverski, kad verktų širdis, Nes prakeiks neišlaikęs žmogus. Nežudyk, nes bijosi išeit — Net nekaltas Tau priešu greit taps. Ir kad graužatį laime pakeist, Tave sąžinė nerimu plaks. Nežudyk ir nebūki siaubu, Nes tikėsies vien blogio aplink. Atsiteisti reikės su Dievu — Nieks […]

SKAITYTI

(ketvirtas Dievo įsakymas: Gerbk Tėvą ir Motiną) Gerbk Tėvą ir Motiną, Niekad Tėvų neužmiršk. Vardas, kuriam amžiais meldžiamės — Jų vardas mūs laimės kely. Gerbk savo Tėvą ir Motiną — Rūpinkis Jais lig mirties. Nuolat daryki, kas būtina — Senstantiems ranką ištiesk. Gerbk savo Tėvą ir Motiną — Saugok sveikatą Tėvų. Meilė Tėvams — ne […]

SKAITYTI

(dešimtas Dievo įsakymas: Negeisk svetimo turto) Negeisk Svetimo turto — (ne pavydu turim gyvent) Svajonėm švenčiausiom sukurto — Tu savo turėt pasistenk. Negeisk svetimo turto — Idėjų svetimų neimk, O tam, kur nuo blogio apkurto, Maldavimų teisę palik. Negeisk svetimo turto — Po trupinį savo taupyk. Prašyk Dievo kąsnio sukurto, O perteklių — vargšams dalink.

SKAITYTI

(devintas Dievo įsakymas: Negeisk svetimo vyro ir moters) Negeisk svetimo vyro ir moters, Neniekink kūno apgavystėm. Nuodingą meilę gelbėk poteriais Kol dar vaikai nespėjo klysti… Negeisk svetimo vyro ir moters, Sutramdyk savo geismą gležną. Troškimai Tavo greitai apsiverks Pajutę Tavo meilę gašlią. Negeisk svetimo vyro ir moters — Ne kitą, tik save apgausi. Tad protą […]

SKAITYTI

(aštuntas Dievo įsakymas: Nekalbėk netiesos) Nekalbėk netiesos niekada. Nemeluok! Juk tai laikinai. Nepaslėpsi ylos juk maiše — Ji išlįs kažkodėl amžinai. Nekalbėk netiesos net juokais, Užgauliodamas savo draugus. Pasijus šalia buvę kaltais, Įvilioti į melo tinklus. Nekalbėk netiesos — kitą gerbk — Jis nevertas juk melo tikrai. Nepriversk dėl Tavęs Dievą verkt! Kas Tau bus, […]

SKAITYTI

(septintas Dievo įsakymas: Nevok) Nevok, neimk, neliesk, jei tai ne Tavo Ir nežarstyk net pelenų! Jeigu ne Tavo laužas — nieko gero — Nudegsi tarp nuodėgulių. Nevok, neplėšk, negeisk — nepraturtėsi — Kažkam tik bus labai skriaudu. To paimto — naudoti negalėsi, Bet jau gyventi bus baugu. Nevok, negrobk, neimk, ko neuždirbai — Neteksi juk […]

SKAITYTI

(šeštas Dievo įsakymas: Nepaleistuvauk) Nepaleistuvauk. Neimki laimės Ne nuo savo stalo trupiniais… Ir neištvirkauk, dėl Dievo baimės, Juk netikra meilė greit praeis. Nepaleistuvauk, nes Tu nenori, Kad naudotųs Tavo gerbūviu, Kad niokotų Tavo medaus korį Kitas savanaudišku tikslu. Nepaleistuvauk, nelauk to pačio — Svečio — “išgamos taikaus”… Duoną svetimas ragaus tą pačią Ir Tave taip […]

SKAITYTI

Mano Dvasios Tėve, mano Angele Sarge, Pasimelsiu dabar vien tiktai už Tave. Nežinau, kaip meldei sunaikint mano kaltę, Kad gyvenimas tapo lyg svajinga daina. Prieš Šventuosius suklupus, meldžiu Tau palaimos Už pamokslą, už maldą, už šypsnį veide. Taip tikiu aš galybe Šventosios apvaizdos, Kad dėkodama Dievui vis kreipsiuos į Tave. Mano Dvasios Tėve, mano Angele […]

SKAITYTI

Sekite mus facebook’e! :)