Archyvas | Profesiniai sveikinimai RSS naujienos

Gyvenkim ir mylėkime pasaulį! Didžiuokimės tėvyne Lietuva! Iškelkim laisvės Vėliavą į saulę Ir būkime viena stipri šeima. Senolių ir tradicijų takeliais Vaikai žingsniuoja į svečias šalis Ir jei dabar motulėms širdis gelia, Tai jais didžiuosimės, kada sugrįš. Mažais kūčiukais stalą ridinėję, Užaugę ant drobinių patalų, Baltais balandžiais gaudę dangaus vėją, Jie nepamiršo mūs protėvių senų. […]

SKAITYTI

Baltų sodų žydėjimas — Motinai mano. Raibų paukščių čiulbėjimas — Motinai mano. Nenustosiu dėkoti Tau, nenustosiu mylėti — Pripratau savų vaikų laukt, pripratau aš ilgėtis. Baltos pūgos nuneš mane atminimų šalin. Baltos pūgos atpūs mane pas Motulę širdin… Nepavargsiu sakyti Tau, kaip gyvenimo lietūs Varė naktį šalta gatve, kad Tavęs aš ilgėčiaus. Išvarytą — priimk […]

SKAITYTI

Kai pavasarį žydi alyvos, Švyti žemė džiaugsmingais vaizdais. Nepažinsit gal gatvėj išvydę Tų, kur gydė, kai sirgot kadais. Toks nematomas slaugančių darbas Atsiranda kartu su liga. Tai pavargęs gyvenimas kaltas, Kad ištinka kažką negalia. Į ligoninės baltą palatą Mes atvykstam netekę vilties Ir slaugytojų paprastą darbą Jaučiam tarsi dalelę širdies. Vis geriau, vis lengviau — […]

SKAITYTI

Lyg obelų žiedai balta palatos lova Gerumo pribarstyta iš akių — Į nematytą širdgėlą, sveikatos godą — Iš gydančiųjų rankų ir veidų. O rūpestis, gyventi vėl mane prikėlęs, Baltutę viltį pila link manęs, Lyg gydyti atėjęs neštų purų sniegą Įsupęs ligą į savas raukšles. Minkšta išgydžiusio ranka paglosto Paliegusį šešėlį manyje Ir nesudėjęs naktį akių […]

SKAITYTI

Balti chalatai, vaistai, lašelinės, Operacinės, skausmas, daktarai… Ligoninė skausmų pilna, bet viltys Gyvena čia koridoriuos tikrai. Atrodo angelas vilties plasnoja Virš to, kuris nepakelia galvos, Bet šiam pasauly jį šventai atstoja Vien Daktarai… Ar būnat Jūs namuos?

SKAITYTI

Ligoninė, kurioj kasnakt nemiega Ne skausmas, kur gyvena mumyse, O gydančių mus šypsena saulėta… Kada namuos pabūnat, nežinia? Ar Jūs pavargot, Daktare? — vis klausiam. Per veidą slenka nuovargio spalva. Ir lyg vilties atsakymo mes laukiam, Kad Jums neskauda nieko niekada.

SKAITYTI

Gerasis mano Daktare, aš Tau lenkiuosi. Bučiuoju ir apkabinu karštai Tave! Kad Tu žinotum, kaip aš sveikata džiaugiuosi Sugrįžusia iš naujo pas mane! Tu patikėk, kad negaliu dabar neverkti, Kai pagalvoju apie nemigo naktis — „Nevykėliu“ galėjo jau kažkas pasmerkti, Bet Tu taip kantriai mane gydei vis. Po nemigo naktų paraudę Tavo akys Su viltimi […]

SKAITYTI

Ligoninė. Veidai saulėti personalo. Jūs priverčiat pasveikti mus visus. O Dieve, kaip pakviest prie švenčių stalo Nors kartą iš ligoninės visus? Pasveikę ir laimingi neužmiršim Baltų palatų, slaugių, daktarų. Jūs mūsų sieloj įžiebėte viltį, Gyvenimu tikėti privertėt visus. Ar padėka galėtų būti pilnos gatvės Jums besišypsančių pažįstamų veidų? Mes linkime sveikatos ir po taurę laimės! […]

SKAITYTI

(trečias Dievo įsakymas: Švęsk sekmadienį) Švęsk sekmadienį kiekvieną — Naujam darbui susikaupk. Apgalvok klaidas kasdienes, Prieš altorių atsiklaupk. Švęsk sekmadienį kiekvieną, Pailsėki nuo darbų. Per savaitę vieną dieną Tu pabūki su Dievu. Švęsk sekmadienį kiekvieną, Aplankyk Tėvus, draugus. Pats nuo nuodėmių pabėgęs Būk dosnus atleidimu.

SKAITYTI

(antras Dievo įsakymas: Netark Dievo vardo be reikalo) Netark Dievo vardo be reikalo. Nekviesk, kol tvirtybės turi. Bet jeigu esi Tu pažeidžiamas — Stovėk savo Dievo kely. Netark Dievo vardo be reikalo, Nemėtyki perlų tuščiai. Geriau padaryk ką nors teigiamo Ir siek dėl kitų atkakliai. Netark Dievo vardo be reikalo — Jo šaukis didžiausiam varge. […]

SKAITYTI

Sekite mus facebook’e! :)