Archyvas | Krikštynų sveikinimai RSS naujienos

Nepamirštamas rytas Krikštynų, Kai vitražų šventuosius languos Apipylė Jus Viešpats iš tyrų Taurumu Dievo Dvasios šventos. Jo šaltiniuos semiu meilės versmę Ir saulėtą palaimą nešu. Rytmetinę bažnytinę giesmę Dovanoju iš rankų Krikštu. Spinduliuojanti saulė nušvito Dėl dvasingo gyvenimo ryto.

SKAITYTI

(po penkerių bendro gyvenimo metų) Lietuviškų miškų didingas medis Palinkęs tarsi melstųsi jis Jums. Jėgų iš jo įgavę — dangun kelsis Ir ąžuolų galia šeimoj nubus. Turėti laimę — tai lyg auginti medį: Vaikuos, šeimoj ir savyje — Ir išugdyti ąžuolinę šerdį Plačioj šakotoj gentyje. Tad su Medinėmis šeimos vestuvėm — Tvirtom lyg miškas sutuoktuvėm!

SKAITYTI

Kad geri ir gražūs būtų žmonės, kuriuos tu sutiksi, Kad visuomet būtų namai, kuriuose Tavęs laukia, Kad visuomet būtų rankos, kurios nori tave apkabinti, Kad būtų daug dienų, dėl kurių norėtųsi gyventi!

SKAITYTI

Mamos šypsny atgyja pasakos, lopšinės, Žaislai prasijuokia kartu su tėveliu. Mažuti, stiebkis, auk didutis, Tavęs daug laukia nuostabių dienų.

SKAITYTI

Tegul krikšto žvakutės liepsnelė Niekada neužgęsta tavo širdyje. Tegul apšviečia tavo kelią Ir atsisipindi akyse. Tegul tavo gyvenimas bus tiesus Kaip aukštyn besistiebiantis medelis, Ir paprastas kaip vyturio giesmė.

SKAITYTI

Baltas krikšto balandis sparneliu pamojuos, Švelnia plunksnele Tau veidelį paglostys… Nuo šiandien, mažyti, Tave Dievulis globos, Sunkiausią minutę padės, ašarėles nušluostys.

SKAITYTI

Krikšto tėveliams palinkėsim sėkmės, Jie rūpintis krikšto vaikeliu turės, Paguosti nelaimėj ar dalintis džiaugsmais, Visad patarti, būt geriausiais draugais.

SKAITYTI

Mieli krikšto tėveliai Ši diena ypatinga, Degant baltai žvakelei Šiandien tapsiu turtingas. Gausiu meilę Dievulio Dovanų kalnelius, Kunigėlio palaimą Ir antrus tėvelius. Į tikėjimo kelią Vartelius man atversit Ir mane pirmą kartą Pas Dievulį nuvesit.

SKAITYTI

Suskambėjo bažnyčios varpeliai Laikas krikštyti vaikelį. Maži angelėliai kviečia, Tapt krikščionišku piliečiu.

SKAITYTI

Visi šiandieną susirinko Tavęs pasveikinti, mažuti, Bažnyčioj sukalbėt maldelę, Uždegt ta proga po žvakelę… Šią ypatingai gražią dieną Baltu drabužiu pasipuošęs, Palydimas krikšto tėvelių, Tapti krikščioniu pasiruošęs… Tegul vien laimė, meilė, gėris, Tave telydi visados… Krikšto žvakelės šildanti liepsnelė, Te šviečia, neužgęsta niekados.

SKAITYTI

Sekite mus facebook’e! :)