Archyvas | Krikštynų sveikinimai RSS naujienos

Paseksim pasaką žvaigždėtą Atėjusiam iš ateities. Nutiesim kelią Jam saulėtą, Apgaubsim skraistėmis vilties. Krikštynų puota Jo likimui — Tai nuostabios lemties pradžia. Stos šventės laukęs nuo gimimo Lai džiaugias mūsų dovana.

SKAITYTI

Nuo tos dienos, kai Krikšto marškiniais aprengę žvelgėm, Akimirksnis prabėgo — patikėt, Sūnau, sunku, Kad štai dabar jaunystės baltas žirgas galvą lenkia — Ir klesti Tavyje didi jėga jaunų žmonių. Laimingas visad būki siekių kelyje, svajoki! Lai išsipildo Tavo visos viltys ir planai, O metai bėga pasiekimų džiaugsmo nuvilioti… Ir kol Tu jaunas, skrisk kaip […]

SKAITYTI

Į lietuvišką dvasią parėmę pečius Ąžuolų didingumą nešiojat. Jūs atstojot brangiausius man žmones — Tėvus, Kai vienatvė aplankė juodoji. Kai anksčiau už mane Jie į kitą pasaulį išėjo, Aš verkiau tik pas Jus glėbyje Ir man Krikšto Tėvelių reikėjo. Metai bėga ir laikas palieka gyvent Apdraskytus gyvenimo vėtrų… Ir tada, kuomet, rodos, skausmų nepakelt, Ir […]

SKAITYTI

Aš linkiu Jums pavasario paukščių čiulbėjimo Ir ramunių baltų iš jaunystės laikų, Begalinės ramybės, laime tikėjimo — Subrandinto gyvenime vardan vaikų. Aš linkiu Jums gražiausių aušrų ir saulėtekių — Te neblėsta galinga jaunystės dvasia — Nuostabiausių svajonių, grįžusių vieškeliu, Vis kas kartą suvedusių Jus ir mane. Aš žinau, širdyje Jums esu tikras vaikas — Krikšto […]

SKAITYTI

Sveikinam Tave, Dukruže, Su saulėtekiais rausvais, Su audra, kur bangos lūžę Plaukia buriniais laivais. Linkim Tau sparnuoto skrydžio, Mėlyno vilčių dangaus Ir svajonių tokio dydžio, Kokios būna tik žmogaus. Mylim Tave, Krikšto Dukra, Viliamės tokios lemties, Kurios siekiai nesužlunga, Nes jai Dievas kelią ties.

SKAITYTI

Aš ne iš kelionių bandau grįžti Į gerus Krikšto Tėvų namus, O apie dosnumą Jums priminti, Kai auginot mus visus. Jau seniai, seniai visi užaugom, Bet vis grįžtame namo dažniau Pas Tėvus, kad švento Krikšto laime Apkabintų mus stipriau.

SKAITYTI

Jūs į gėrį įbridę, — ten, kur saulė pakyla, — Glauskit Krikšto vaikelį vien palaimoj skaisčioj. Lig saulėlydžio dviese per bažnytinę tylą Neškit mūs kūdikėlį Šventos Dvasios šviesoj. Būkit tiltu svajonių, kur gyvenimo rytas Supa meilę žmonijos tarsi paukštį vilties. Lai Jus jungiančios gijos būna jam numatytos, Kur su meile jis eitų nuo širdies link […]

SKAITYTI

Atėjus iš po Motinos širdies. Iš tikrojo lietuviškumo — Apdovanota Tu sparnais vilties, Dvasia beribio padorumo. Mes džiaugiamės augindami Tave Darželiuose tarp žalių rūtų, Kad Tavo lūpose skambi daina Ramybe tėviškėlei būtų. Kol žalią žemę dukterys mylės Ir užaugins vaikuos tėvynę — Nė vienas Krikšto lašas neišnyks, Tautoj išugdęs lietuvybę.

SKAITYTI

Krikšto dieną prisiminę, sveikinam, Sūnau, Tave. Auk tėvynei Tu didvyriu — būki ten, kur šauks garbe. Mums, Sūnau, nebūsi mažas, nes juk vyras Tu esi. Būk gyvenimui ne pažas… Tu Karalium būk širdy. Didžiadvasis, gailestingas — gerumu pasižymėk. Niekada nebūk klastingas — jei mylės ir Tu mylėk. Gerbdamas kiekvieną žmogų, tapsi pats didžiu žmogum. Tik […]

SKAITYTI

Aš vėl glaudžiuos prie Jūsų rankų Baltuosiuos Krikšto marškiniuos. Jaučiu, kad širdimi aplankot, Nes Jūsų aš dažnai ilgiuos. Jaučiu švelnumą Motinėlės Ir Tėvužėliu taip tikiu, Kaip tam ryte, kai marškinėliais Apvilkote mane abu. Dabar tuos marškinius šventuosius Prie savo vaiko aš glaudžiu — Jam Krikšto laimę atiduosiu — Savo Krikštatėvių vardu.

SKAITYTI

Sekite mus facebook’e! :)