Archyvas | Krikštynų sveikinimai RSS naujienos

Kas žiemužėj sūnų mūs globos? — Angelas iš gėlių vasaros. Šerkšno sapną rankose sūpuos Angelas iš vaiko pasakos… Tad iš rūmų nuostabios pūgos Mūsų sūnui padainuok. Karaliene būk baltos žiemos Ir vaikystės laime Jį užklok.

SKAITYTI

Laimės marškiniais kadais apvilkus, Nutiesei artumo saitų tiltus. Krikšto vandeniu aš apipiltas — Niekada nesu sėkmės apviltas. Stebuklingas Krikšto Sakramentas Tavo įžaduose yra šventas. Kad nebūčiau niekad vargo kentęs, Neaplenk mieloji, jokioj šventėj. Nuoširdžiai Tave myliu, Motule, Už Krikštynų šventąją drobulę.

SKAITYTI

Kai ugniniai laivai horizonte liepsnoja Ir saulėlydžių tylą užlieja tamsa, Tai pajūrio smiltelės simfoniją groja Taip, lyg vaikščiotų žemėje Dievo Dvasia. Ir tą ugnį į žvakę Šventieji nuleidžia, Kad uždegtų Dvasia Krikšto liepsną širdy. Tegu meilę ir laimę Jūsų rankos mums skleidžia — Dievo Dvasią pajutę švęsim Krikštą visi.

SKAITYTI

Jei pasiekčiau aš tave laikyčiau tave užrakintą savo širdyje. Jie pasiekčiau aš tave niekada nepalikčiau tavęs vienumoje. Jei pasiekčiau aš tave visada būčiau drauge.

SKAITYTI

Iš “Pelenės” pasakos stebuklų Su auksine burtų lazdele — Vaizdavausi Tavo veidą kuklų, Šaukdama Tave Motinėle. Dovanų ir laimės karalienė, Švenčių šokoladinė mama — Nepamiršusi manęs nė dienai, Lepinus dažnai mane slapta. Aš ilgiuosi Tavo veido, rankų Glosčiusių, šukavusių mane. Aš ilgiuos dabar vaikystės lango, Pro kurį vis šaukdavau Tave. Krikšto Motinėle — Tu viena […]

SKAITYTI

Vilnimis, vilnimis nubanguoja Švelnios rankos ir lūpos tada, Kai dukrelei širdis uždainuoja Gėrio pasakų meilės daina. Vandenai, vandenėliai, vilnelės Iš širdies į širdelę tekės, Jei, globodama mūsų dukrelę, Stengsies ją link dangaus pakylėt. Krikšto Motina Angelo veidu — Dievo rankom pas mus atvesta, Jei dangus Tau šią misiją leido — Tu mums lobių didžiausių verta.

SKAITYTI

Iš gerumo šaltinių į širdį Prisipildžiusi ryto rasos, Leiski mūsų paukšteliui pakilti Ir vėl grįžti beieškant globos. Tarp kankorėžių mažas paukštelis Iš tyrosios širdelės čiulbės — Taip ieškos savo laimės Vaikelis Prisiglaudęs prie Tavo peties. Krikšto žvakę uždegus Jo lemčiai, Saugok Angelo balto sparnu. Neieškosiu gyvenime ramsčio — Mūsų Vaikas bus Tavo vaiku. Krikšto vandeniu […]

SKAITYTI

Kai vyriško peties man trūksta — Aš pas Tave iškart skubu; Ir patarimai tiesiog plūsta Iš lūpų tėviškai švelnių. Kai gero žodžio, Tėve, reikia — Aš surandu Tave visur; Ir negirdėjau niekad peikiant, Tik paremiant žmogaus vardu.

SKAITYTI

Tarp brangiausių žmonių apkabinsiu Savo Krikšto Tėvelį širdim Ir vaikystę Jam savo priminsiu, Būdama tarsi vaikas švelni. Nepamiršo manęs jokioj šventėj, Nestokojau kasdienės globos. Tad linkiu Jam laimingai gyventi: Lai ne jis, bet Jo — laimė ieškos!

SKAITYTI

Kada nueina vasara pajūriu Ir bangų veidą liečia praeitis, Į Jūsų dosnų tėviškumą žiūriu, Ir plaka mano vaikiška širdis. Prisiminimais glostau Jūsų širdį Ir nežinau, kaip aš galėčiau padėkot, Kokias gėles reikėtų Jums paskirti, Kad vėl galėtumėm kartu svajot? Auksiniai vasarų pajūriai supa Mūs deimantinę praeitį dabar, Kai nešėte mane lyg mažą “pupą”, Tačiau ir […]

SKAITYTI

Sekite mus facebook’e! :)