Archyvas | Vestuviniai tostai RSS naujienos

Žalčio žmona. Buvo gražus vasaros saulėlydis. Mergina nutarė paplaukioti gaiviame upelio vandenyje. Apsidairė. Aplinkui ne gyvos dvasios. Pakrūmėje nusirengė ir nuogutukė liuoktelėjo nuo stataus kranto. Netoli tenuplaukė. Suktelejusi galvą pamatė, kad kažkas kuičiasi prie jos drabužių. – Viešpatie, – šmėkštelėjo mintis galvoje, – negi man lemta tapti žalčio žmona?! – Ir garsiai sušuko: – žalty, […]

SKAITYTI

Vienas viengungis jautėsi labai vienišas. Norėdamas patirti bent kiek meilės jis sykį ėjo ieškoti laisvo elgesio merginos. Jau netoli nuo jos namu kažkas smarkiai trinktelejo ir tiesiai jam po kojomis ant šaligatvio ištiško dubenėlis su bulvių salotomis. Kilstelėjęs galvą vienišius pamatė penktojo aukšto lange iš išgasčio perbalusios merginos veidą. Ši baisiausiai atsiprašinėjo ir teisinosi, kad […]

SKAITYTI

Sūnus ketina vesti. – Justai, kada gi pagaliau vesi? – Kai surimtėsiu. – O kada surimtėsi? – Kai tik vesiu. Mielai vesčiau tą merginą, kuri turi tris seseris. – Kodėl? – Tuomet tektų tik ketvirtadalis uošvės. – Sūneli, nevesk gražuolės! – pataria motina. – Graži žmona, kaip žmonės sako, bus ne tau, o kitiems. – […]

SKAITYTI

Nuomonės apie vedybas. – Daug merginų taip ir lieka senmergėmis. Kodėl taip atsitinka? – Jos ieško idealaus vyro. – O koks jų idealas? – Vyrai, kurie sutiktų jas vesti. – Pasakyk, kodėl visos pasakos baigiasi vestuvėmis? – Todėl, kad po vestuvių baigiasi visos pasakos. – Man atrodo, – pasakė viena dama; – kad vedybos – […]

SKAITYTI

Ateina žydas pirklys pas žydą milijonierių ir sako: – Klausyk, Dovydo sūnau, ar nori fainą gešeftą padaryti? – O koks tas gešeftas? – susidomi milijonierius. – Ar nori per pusvalandį uždirbti penkis milijonus dolerių? – Nu, noriu… O ką aš turiu daryti? – Žadėjai savo dukrai duoti dešimt milijonų dolerių kraičio… – Nu… žadėjau… O […]

SKAITYTI

Duktė ruošiasi tekėti. Kartą duktė ėmė ir pasiskundė savo motinai: – Mamyte, aš su Juliuku draugauju jau treti metai, bet jis pradėjo su manimi negražiai elgtis. Kaip jam reikėtų atkeršyti? Motina pataria: – Ištekėk už jo! – Mamyte, aš už jo netekėsiu. Jis bedievis: netiki, kad yra pragaras. – Mano brangute, ištekėk, ir jis įsitikins, […]

SKAITYTI

Turtingas verslininkas nusprendė vesti ir kreipėsi į pažinčių tarnybą prašydamas jam surasti turtingą našlę. – Be abejo, pageidaujate, kad ji būtų ir graži? – pasiteiravo tarnautojas. – Aišku! Tokia, į kurią būtų malonu ir pačiam žiurėti, ir ne gėda svetimam parodyti… Kad ji būtų tarsi iš paveikslo išlipusi… – patikslino verslininkas. Netrukus užsakovas buvo supažindintas […]

SKAITYTI

Vienas vaikinas įsimylėjo kitatautę merginą. Artimiau su ja susidraugavęs, nusprendė vesti. Mergina į jo pasiulymą taip atsakė: – Aš ištekesiu už tavęs, bet prieš tai tu privalai atlikti man šimtą darbų. Vaikinas sutiko su iškeltomis sąlygomis ir ėmė vykdyti jos kaprizus. Iš pradžių ji privertė vaikiną įkopti į aukštą ir gana stačią uola. Vėliau liepė […]

SKAITYTI

Šeimyninis gyvenimas yra subtilus muzikos instrumentas, be to – styginis. Neįtempsi? – neskambės, pertempsi – stygos nutruks. Viskas turi buti gerai sustyguota. Sveteliai, išgerkime už tai, kad mūsų jaunavedžiai puikiai sustyguotų savo šeimyninį instrumentą.

SKAITYTI

Piršlys vaikinui labai gyrė merginą. – Bet aš girdėjau, kad ši mergina mikčioja, – pasakė jaunikaitis. – Vadinasi, ji be reikalo neaušins burnos! – paneigė piršlys. – Aš ją mačiau. Mergina – žvaira… – Tai ir gerai… Vyrai nevarstys savo žvilgsniais. – Ji neužauga. – Džiaukis. Vadinasi, jai reikes mažiau medžiagos drabužiams. – Bet juk […]

SKAITYTI

Sekite mus facebook’e! :)