Archyvas | Vestuviniai tostai RSS naujienos

Galima turėti daug pinigų, bet jie neatneš laimės. Už pinigus galima nusipirkti lovą, bet ne jos šilumą. Už pinigus galima nusipirkti žmogų, bet ne jo meilę. Tad linkiu, kad jus turėtumėte ir pinigų, ir laimės, ir šilumos, ir meilės.

SKAITYTI

Jeigu norite būti laimingi savaitę – auginkite gęles, Jeigu norite būti laimingi metus – auginkite medžius, Jeigu norite būti laimingi visą gyvenimą – auginkite vaikus. Tad pakelkime taures už ilgą ir turiningą jūsų šeimos gyvenimą, kuria­me būtų ir gėlės, ir medžiai, ir vaikai!

SKAITYTI

Princas pamilo princesę. Karalius, kaip meilės ženklą, įsakė princui atnešti motinos širdį. Princas nužudęs motiną ir išėmęs širdį išskubėjo pas karalių. Beskubėdamas suklupo ir išmetė motinos širdį. Tada širdis švelniai paklausė: – Ar neužsigavai, sūnau? Pakelkime taures už motinų širdis, kurios niekada nepamiršta savo vaikų.

SKAITYTI

Valtyje plaukioja vyras ir moteris. Antrą dieną plaukioja tas pats vyras, bet kita moteris. Trečią dieną – tas pats vyras, bet kita moteris. Tad išgerkime už pastovius vyrus ir nepastovias moteris.

SKAITYTI

Paukščiai turi sparnus, bet neturi svajonių. Žmonės turi svajonių, bet neturi sparnų… Išgerkim, kad visos svajonės turėtų sparnus!

SKAITYTI

Būkite tuo, kas esate: Gražūs, tyri, dar nepraradę vaikiškumo. Būkite lyg muzikos garsai: Švelnūs, guodžiantys kiekvieno širdį. Būkite žvaigždėmis, randančiomis kelią į gėrį. Būkite žmonėmis – mylinčiais vienas kitą!

SKAITYTI

Piršlybų menas. Jaunuolis atvyko pas turtingą ūkininką piršlybų. Su mylimąja jis jau buvo susitaręs, liko pakalbėti su tėvais. Pokalbis vaikinui buvo sunkus. Iš susijaudinimo jis peiliuku drožė lazdelę, kurią laikė rankose. Ūkininkas klausėsi būsimo žento ir įdėmiai sekė jo judesius. Tasai drožė ir drožė, kol iš lazdelės nieko nebeliko. Merginos tėvas ir sako: – Vaikine, […]

SKAITYTI

Visi jau visko palinkėjo: laimės, meilės, pinigų, džiaugsmo. Bet niekas jums nepalinkėjo ir juodo gyvenimo. O juodas gyvenimas tai: kad jus visada per šventes valgytumėte tik juodą duoną. Kad ilsetumėtės tik prie juododsios jūros ir kad visada važinėtumėte tik su juodu mersedesu.

SKAITYTI

Pirmaisiai metais po vestuvių kalba vyras, o moteris jo klausosi. Antraisiai metais kalba moteris, o vyras jos klausosi. Trečiaisiais metais jie abu kalba, o kaimynai klausosi. Tad palinkėkime jauniesiems, kad jiems netrūktų temų kalbėtis, o kaimynams nesibaigtų kantrybė klausytis.

SKAITYTI

Svečiams išsiskirsčius, žmona ilgai šniurkščiojo nosimi, pagaliau pravirko. – Kas yra? Kas atsitiko? – nustebo vyras. Juk vaišės praėjo puikiai. Visi svečiai liko patenkinti. – Tau tik svečiai ir terūpi! – kūkčiodama atsakė žmona. Staiga ji nusišluostė ašaras ir perėjo į ataką: – Koks tu stuobrys netašytas! Argi tu negalėjai ramiai ir paprastai susirinkusiems pasakyti, […]

SKAITYTI

Sekite mus facebook’e! :)