Archyvas | Vestuviniai sveikinimai RSS naujienos

Lai kyla paukščiai lig dangaus, Kur saulės ir mėnulio rytas, Kur niekas laimės neapgaus, Vienatvės iš namų išvytas. Beprasmės dienos lai išnyks, Išblės jaunatviškas siautimas. Bet atminimuos liks širdis Laukiniam ilgesy parimus. Kas remiasi į meilės dvasią — Šeimos tvirtumo laimę tęsia.

SKAITYTI

Jūsų rankos sujungtos bendram gyvenimui, Jūsų širdys sujungtos vienai laimei kurti. Todėl visų dienų ir metų bėgyje, Jūs saugokit viens kitą, kaip didžiausią turtą. Ir eikite per žemę tiesūs ir laimingi, Neklupdami prieš audrą, nelinkdami prieš vėją. Tegul takuos obels žiedai Jums sninga, Tegul kelius Jums spinduliais nusėja. Ir saugokite židinį bendros ugnies, Kad vėjai […]

SKAITYTI

Tegul ant Jūsų bendro tako, Žiedai gražiausi pražydės, O sutuoktuvių proga linkim Abiem daug laimės didelės.

SKAITYTI

Nemunėlio delnuose išplukdykite saulę Į šviesos ir dorybės paslaptingą pasaulį: Prisikirskite medžių, padarykite plaustą; Debesėlį išgręžę, paprašykite griausmo. Kad dundėtų pakrantės, kad aidėtų gimtinė, Kai abu už parankės eisit šeimai užgimę; Atsigerkite saulės iš rasos rytmetinės Ir svajonių pasauliu lai pulsuoja krūtinė… Už šeimyninę laimę — tarsi vilkas už vilką! Už neliečiamą meilę — kad […]

SKAITYTI

Būkite vienas kitam saulė – ji kelią nušviečia. Būkite vienas kitam rasa – ji dulkes nuo kaktos nušluosto. Būkite vienas kitam vandeniu – jis ištroškusį pagirdo. Būkite vienas kitam draugu, tikru draugu, kuris gyvenime viską atstotų.

SKAITYTI

Jeigu eisit, eikit dviese Susikibkite tvirčiau, Taip kely rečiau pargriūsit Ir nueisite tiesiau. Lai virš jūsų šviesaus lango Tamsūs debesys nesklando, Kaip kad mėgsta jie sklandyt Ir lai gandras jus aplanko, Kaip kad mėgsta aplankyt.

SKAITYTI

Linkime, kad žingsniai pirmi nebūtų alsūs Ir kliūties nepabūgtumėt pirmos. Kad akys, rankos žodžiai, balsas Kasdien ieškotų džiaugsmo, šilumos. Kiek pavasarių žaliuoja prieky, Mokėkit laukti – patys jie ateis. Gyvenimą mylėdami mokėkit Dalytis juo kai reikia su kitais. Pagirdykit medžius, kai šauks iš karščio Ir jūra atpažinkite atlase. Mokėkit linksmintis ir džiaugtis garsiai Liūdėt ir […]

SKAITYTI

Tegul niekad neišblėsta krūtinėj jausmai, Tegul bendri jums būna vargai ir džiaugsmai. Ir net tada, kai meilė mašinos reguliuos Mes tikime, kad jūsų meilė žydės be paliovos. Kai būdami senukai sapnuosit anūkus Su meile prisiminkit praėjusius laikus. Mes vėl visi suplauksim į jūsų vestuves: Pirma į Sidabrines, vėliau į Auksines. Gyvenimas tebūna ilga, šviesi daina […]

SKAITYTI

Į tolumas nueina žmonės, Kitiems kelius pramindami. O meilės kelias, jis kiekvieno kitas, Ir ji tik pats surast gali. Sunku, oi būna! Daužo kojas Ir širdį akmenys pikti. O reikia eiti neparpuolant Ir draugą saugojant kely. Gyvenkite abu kaip žmonės, Nesusmulkėję, dideli. Tegul vaikų vaikai iš Jūsų pasimokys, Gyvenime suklysti negali. Nuneškit meilės trapų žiedą […]

SKAITYTI

Kai dvylika virš bokšto nuaidės, Viršum Vilnelės neramių verpetų, Norėčiau palinkėti iš visos širdies Linksmų, laimingų tau Naujųjų metų!

SKAITYTI

Sekite mus facebook’e! :)