Archyvas | Vestuviniai sveikinimai RSS naujienos

Aš visai tavęs nepažįstu Ir atleisk, kad aš tau rašau… Aš tik norėčiau užmegzti draugystę, Ir atsakymą gauti… Prašau…

SKAITYTI

Štai užgeso viena Jūsų gyvenimo žvaigždė. Ne, ne… neužgeso, ji tik dar aiškiau, skaisčiau suspindėjo. Tegu ji šviečia Jums visą laiką ryškia gyvenimo liepsna, Tegu ji atveria duris į pasaulį, kuriame pilna gyvenimo žiedų. Daug laimės Jums.

SKAITYTI

Mamyte, ar prisimeni, kai augau aš ant tavo kelių, Kaip mus darželyje baltieji jazminai! Tiesa tada Tu nesumerkdavai akelių, Ir verkiančią dainomis raminai. Ir laime mums tada žydėjo dienos, Ir džiaugsmą nešė brestantys javai. Ir nežinojau aš, kas liūdesys per vienas Nes visad mama būdavai linksma. Dabar ruduo. Ir medžių krenta lapai Ir jazminai baltieji […]

SKAITYTI

O dviese juk geriau, Ir saulė šviečia maloniau, Ir gėlės žydi daug skaičiau. Bet dviese ir sunkiau Gyventi reikia jau už du, Kentėt ir džiaugtis vėl kartu.

SKAITYTI

Dvi širdys kaip viena lai plaka, Tenedreba audroj ir vėjy, Suraskite į laimę taką, Drauge žygiuodami, Jaunieji!

SKAITYTI

Ateina toks laikas – lakštingaloms suokti, Žiedams ir jausmams sužydėti. Ateina toks metas – mylėti ir tuoktis Ir dviem savo lizdą sudėti. Mes jums palinkėsim – darnos, atidumo Ir visad viens kitą paremti. Kasdien ir tada, kai užgriūtų sunkumai Vieningai ir taikiai gyventi. Tegu neužgesta jaukūs žiburėlis Šeimos židiny ir namuos. Ir meilės tyros tegul […]

SKAITYTI

Baltųjų žvakių spindesy, Prisiekę prie Šventosios knygos, Būkit, brangieji, artimi Ieškodami širdžių ramybės. Gyvenimo ramaus, svaigaus Bei jausmo nuoširdaus ir tyro Gali sulaukti iš žmogaus, Kurį pašauksi savo vyru. Didingos laimės lyg dainos, Ištikimybės ir dosnumo Gali sulaukti iš žmonos, Kuriai sukursi meilės rūmus. Lai saugo meilę Angelai, Lai ji gyvuoja amžinai!

SKAITYTI

Aukso žieduose sau laimę suradę Daugiau neišsiskirkit niekada. Išguję iš širdžių vergaut vienatvę. Gyvenkit savo meile amžina. Bučiuodami bekraštę meilės naktį, Žiūrėdami žvaigždynų akimis, Į pelenus galėtumėt sudegti, Beribę meilės kaitrą jusdami. Iš priesaikų sukurkit meilės sostą Ir karūnuokit lemtį gerumu, Lai Dievas iš dangaus ramybe glosto Už meilę pratęstą dviejų šeimų. Laiminga būna ta […]

SKAITYTI

Liki sveikas mielas Tėti, Išeinu aš iš namų. Man laimužės palinkėki Ir daug saulėtų dienų. Tau dėkoju aš už viską, Iš visos, visos širdies. Ką likimas šiandien lėmė To jau niekas nepakeis. Liki sveikas, išvažiuoju Iš mielų, gimtų namų, Pasitikti naujo kelio Einu lydima draugu. Parymokit prie vartelių Palydėkit takeliu. Kai sugrišiu iš kelionės, Pasitikit […]

SKAITYTI

Tiktai žiedus, tiktai saulės spindulius namo parneškit Tik džiaugsmą dovanokit viens kitam. Juk sunku surasti laimę, O prarasti… O prarasti šimtą kart lengviau.

SKAITYTI

Sekite mus facebook’e! :)