Archyvas | Užuojautos žodžiai RSS naujienos

Liko nuotraukos, rūbai, daiktai, Liko skausmas, širdis sužeista, O gyvent ir toliau privalai, Leidus laikui paguosti Tave.

SKAITYTI

Amžiams užsimerkė Tavo akys, Lūpos neprabils jau niekada. Liko tuštuma, liepsnelės žvakių Ir prisiminimas – lyg negyjanti žaizda.

SKAITYTI

Žmogus – tik žemės svečias, Ir turi jis sugrįžt namo. Bet kaip sunku išleisti jį į kelią, Kuriuo negrįžta niekas atgalios.

SKAITYTI

Norėtume, kad mūsų žodžiai būtų dideli, Kad sielvartą sušildytų, paguostų… Gyventi šauktų vėl be sopulio širdy, Ir ašaras nušluostytų nuo skruostų.

SKAITYTI

Tik brangus prisiminimas liko, Juodas gedulas, skaudi rauda. Niekas kitas negalės pakeisti, Mylimo Tėvelio niekada.

SKAITYTI

Mirtis ateina ir neklausia, pasiima patį brangiausią – gyvenimą.

SKAITYTI

Žmogus bejėgis, gamta ta visagalė, Prieš juodą nebūtį lemties. Sprendimo jos pakeisti niekas negali, Dar taip reikėjo Tavo rankų ir širdies.

SKAITYTI

Lai būna Jums lengva gimtosios žemelės smiltis.

SKAITYTI

Tavo namai – žemelė juoda, tebūnie lengva ji visada.

SKAITYTI

Su skausmu ir liūdesiu palydime Tave.

SKAITYTI

Sekite mus facebook’e! :)