Archyvas | Sveikinimai RSS naujienos

Te baltą Kalėdų vakarą, Jūsų širdyse suvirpa meilė, Sieloje įsiplieskia džiaugsmas, O protą sujaukia Kalėdinis stebuklas…

SKAITYTI

Būkit laimingi ne tik šią Kalėdų naktį, Bet visada telanko Jus tik laimė, Jei nedidelė, tai nors maža, Kaip žiburėlis pūgos naktį, ir tikra tikra.

SKAITYTI

Per baltą krištolinį taką Su sauja meilės ir vilties Teprieina prie židinio Kalėdos Ir teišpildo troškimus širdies. Žiemos šarmoj sustokim pagalvoti, Kas nuveikta, ko siekta, kaip gyventa Ir kaip surasti tą gražiausią žodį Artėjančiai dangaus ir žemės šventei.

SKAITYTI

Kokia tyli Šventų Kalėdų šventė, Užsnūdus žemė sniego pataluos. Virš žemės skaisčios žvaigždės pasilenkę, Užmigusiam lopšinę uždainuos.

SKAITYTI

Jei likimas uždėjo tau ant širdies kryželį +, Uždėk tikėjimo brukšniuką – turėsi žvaigždelę *. Jei gyvenimas nubrėžė tau aštrų minusą -, Padėk svajonių spinduliuką – turėsi pliusiuką +. Jei piktas angelas suplėšė paskutinę viltį, Surinki skutelius, iš jų užkurki laužą ir turėsi kur sušilti…

SKAITYTI

Ištirpo žvakių liepsnose, Širdžių ledai ir šaltas laiko gruodas. Ir vėl nušvito mūsų širdyse, Vilties ugnis lyg pranašas paguodos. Ramybės Kūčių vakarą.

SKAITYTI

Mamyte, Tu man pasaulyje brangiausia! Mamyte, ką aš be tavęs daryčiau? Mamyte, tu esi pati švelniausia! Tavo akys švyti kaip saulės spindulėliai, O Tavosios rankos geros, švelnios ir auksinės, Tavo veidelis visada nekaltas ir kuponas gerumo.

SKAITYTI

Mama gražiausias žodis žemėj, į jį sutelpa visi kiti. Ji lyg angelas, lyg fėja. Nors jos nėr dabar arti… Jai dėkoju už gyvybę ir, kad vaikštai šia Žeme. Jai norėčiau nuskint saulę ir surink visas žvaigždes. Bet, deja, aš negaliu, nors labai aš ją myliu…

SKAITYTI

Visus gegužio žiedlapius gležnus, Norėčiau aš sudėt po tavo kojom, Už meilę, rūpestį, švelnius žodžius, Tyriausią jausmą širdyje nešioju.

SKAITYTI

Tu pirmoji pasveikinai mus su tekančia saule, Tu pirmoji pabučiavai mūsų akis, lūpas. Tu palinkėjai gyventi laimingai. Mama, Tu – mūsų šviesos spindulys. Tavo laimė – mes, Tavo vaikai. Tegul Tavo akys mato tik šviesą, Tegul širdis sutalpina pavasarius ir vasaras, Tegul niekada nepavargsta rankos, Išmokiusios mus sėti ir auginti, Glostyti ir pakelti. Linkime gyventi […]

SKAITYTI

Sekite mus facebook’e! :)