Archyvas | Mamos dienos sveikinimai RSS naujienos

Mamyte, mama, langus drobule balta uždenkit, Lai šoks naktis už lango šokį trankų. Ir leiskit prieš Jus mums nusilenkti, Ir išbučiuot kiekvieną raukšlę rankų.

SKAITYTI

O buvo saulės, vėjo, buvo visko, Svajonių laivas blaškės audrose. Ne kartą ašara žvaigžde sutvisko, Ne kartą džiaugsmas degė akyse. Praskriejo metai, kaip viesulu praėjo, O tu likai švelni, likai rami. Nes tu skausmus ir negandas mokėjai, Paverst šypsniu, praskaidrint viltimi.

SKAITYTI

Kai apsiniaukia saulės spindulys, Kada laukai ir pievos ištuštėja, Matai, kaip grimzta metai vis gilyn, Ir pajunti, kad pusė kelio jau praėjo. Dar kiek jėgos, kūrybinės minties, Ir dienos, metai lekia greitai. Mes linkim iš visos širdies, Su ugnele širdy toliau gyventi. Nesakome, kad laimė lietus per kraštus, Bet linkime – tebus jos tiek, kiek […]

SKAITYTI

Žydekite kaip visos gėlės žydi, Ir būkite jauna jauna… Atleiskite, kad laimės jums nepalinkėjau, Gėle laiminga būna visada. Tegul visuomet šypsosi jums saulė, Tegul visuomet neduoda jums liūdėt. Gimtadienio proga dovanoju laimės saują, Ir viso to ko MAMAI galima linkėt.

SKAITYTI

Švelnumas delno, likusio ant mano skruosto… Sūrumas ašaros akių giliajam žydrume… Tu ateini iš ilgesio platybių krašto, Apkloji liūdintį sušildančia skraiste. Ir norisi, kad jie – nebylūs žodžiai, Tūnoję mano viduje, pasiekt pasaulyje Jautriausią širdį; Ir, kad išgirstum – Aš myliu Tave.

SKAITYTI

Mieloji mama, tu buvai ir liksi Audringoj jūroj švyturiu mieliausiu. Kaskart sudrėkusiom akim vaikus sutiksi Ir apie jų klaidas, džiaugsmus kas kartą klausi. Sugrįžti trokštame kur tu, Kur senas beržas, kur gimtinė, Ir prisiglaudus paklausyt, kaip šlama Širdy tavojoj meilė begalinė.

SKAITYTI

Buvo džiaugsmo akimirkos, Buvo liūdesio valandos… Buvo pavasario audros, Buvo alsus vasaros nuovargis, Brangus rudens susimąstymais… Visko buvo šitam ilgam kely, O dabar prieita toji aukštuma, Nuo kurios malonu apžvelgti Savo nueitus darbus, nugalėtus sunkumus.

SKAITYTI

Mes visuomet vaikai prie tavo kojų, MAMA, Po tavo glostančia ranka mes vėl maži, Delne Tu mūs kelius ir klystkelius neši, Vedies atgal į erdvų, skambantį vaikystės namą. Mes visuomet vaikai prie tavo kelių, MAMA, Ir kaip vaikai, mes žadam būt geri, O Tu žiūri, Tu taip šiltai žiūri, Kaip mes apleidžiame vaikystės erdvų namą.

SKAITYTI

Geroji mama, mes užaugom. Kiekvienas jau savam kely. Šarma paglostė tavo plaukus, Bet dar ruduo toli. Tik tu mokėjai mus užjausti. Dažnai pavargus nuo darbų. Dar kartą leiski prisiglausti, Prie tavo rankų nuostabių. Ir šiandien tariam mes visi – Brangiausia žemėj Tu esi.

SKAITYTI

Nuo žemės delno kyla žalias daigas, Viršum galvos – padangių žydruma. Aš bėgau prie Tavęs, kaip mažas vaikas, Tave ir saulę šaukdamas “Mama”. Tu man sakau, tu man kartoji, mama: Yra keliai, keleliai ir takai, Kuriais į širdį, kaip į bendrą namą, Ateina žmonės – dideli vaikai.

SKAITYTI

Sekite mus facebook’e! :)