Archyvas | Mamos dienos sveikinimai RSS naujienos

Tau, Mama – mieloji, vienintelė, gražiausioji ir brangiausioji Dėkoju už viską. Ačiū, kad esi.

SKAITYTI

Dėkui tau už nemigo naktis, Už mokymą pažint gyvenimą, Už meilės, džiaugsmo kupinas akis, Už viską tau dėkoju Mama.

SKAITYTI

Tegul saulutės spindulėlių, Tau niekad nepristinga. Te žemėj nepritrūks gėlių, Kad būtum tu laiminga.

SKAITYTI

Juk kūdikio verksmas gražiausia daina, Juk kūdikio džiaugsmas – mamos dovana. Ir nemigo naktys netenka reikšmės, Kai lupos dukrytės tau “mama” šnibždės!

SKAITYTI

Pažvelk, mamyt, pro langą – Tyliai žvaigždės krenta, Ir tylumoj – ant gatvių, ant stogų Vėjelis švelniai glosto Tavo plaukus. Te širdyje Tau būna lengva Ir skaidru. Dėkui tau už nemigo naktis, Už mokymą pažint gyvenimą, Už meilės, Džiaugsmo kupinas akis, Už viską tau dėkoju Mama.

SKAITYTI

Leisk, mama, Tau rankas šias išbučiuoti, Sugrubusias nuo vargo ir darbų. Leisk, mama, Tau karštai priglust prie skruostų, Prie laiko pėdsakų giliai grubių.

SKAITYTI

Be Tavęs nebūčiau gimęs, Jei ne tu – nebūt manęs. Vien dėl to labai dėkingas, Tau esu, Mamyt, iš ties.

SKAITYTI

Nejaugi tau [septyniasdešimt], mama, Nejaugi tiek jau nuvedė takai? Kiek kartu aušros aušo, naktys temo, Nejaugi tavo jau žili plaukai?

SKAITYTI

Tau norėčiau, Mama aš atverti širdį, Ir gražiausiais žodžiais viską išsakyti. Kai sunku šioj žemėj vienišai klajot, Ir toliausiai būti nuo tavęs mamyt.

SKAITYTI

Mes laimės palinkėsim, kažin kur bebūtum, Kantrybės, nuolankumo, meilės amžinos… Nei liūtys rudeninės, nei šiaurės vėjo gūsiai, Tavo namų šilumos neblaško niekados.

SKAITYTI

Sekite mus facebook’e! :)