Archyvas | Jubiliejiniai sveikinimai RSS naujienos

Nors metai jau nusinešė daug džiaugsmo ir svajonių, Nors smilkiniuos pražydo jau plaukų sruogelės sidabru. Laiminga būk, sulaukus šitiek metų, Kurie ne vien tik rūpesčius, ir laimę atnešė kartu.

SKAITYTI

Ir saulė matys, ir mėnulis matys, Koks jubiliejus, kokia sukaktis! Tiktai nemanyk, kad nors kiek pasenai. Iš džiaugsmo visi mes atrodom jaunai.

SKAITYTI

Ne skaičiai nulemia metus, o mūs keliai, darbai ir mintys. Tuo, kuo praturtinam kitus, mokėdami save dalinti. Tad liki visada tokia, kokią mes mylim ir pažystam, Su šypsena gera, jaukia ir siela sklidina jaunystės!

SKAITYTI

Susikaupė širdy ir išmintis, ir patyrimas, Ir nueitų dienų graži rimtis. Tai, kas praėjo, kas jau buvo – Kaip kraitis, dovana arba lemtis. O būsimieji metai tegul būna Praėjusių brandus ir ilgas tęsinys!

SKAITYTI

Garbingo amžiaus jubiliejus – Vainikas metų praeities, Kur rasi smilgų ir lelijų. Tokia pusiausvyra lemties, Kad pilką dieną šventė keičia, O ją – sunki darbų našta… Branginki, vertinki ir džiaukis Dalia, kuri vien tau skirta.

SKAITYTI

Sapno ateity mačiau aš Dukrą, Kurios laukiate bemiegėm naktimis: Vaikėsi pavėjui pienės pūką Tarsi angelas sidabro žvaigždėmis. Neregėto grožio Jos akelės, Perpinti žvaigždelėmis ilgi plaukai… Debesyno delnas — Jos lovelė, Lietaus ašarėlės — Jos žaislai. Nemiegokit, mylimi, budėkit — Lietuje ir saulėj Ją regėkit.

SKAITYTI

Už devynių marių supasi vaikystė, Už devynių jūrų vaikščioja jaunystė, Už devynių mylių — meilę Tu radai, Iš devynių laimių — gimė Tau vaikai. Ilgas lemties kelias — nebenusakyt… Dar lyg vakar gimėm — nebenumatyt, Kaip tos dienos bėga — bėga lyg vanduo… Pamatai, kad lieka viskas vien vaikuos. Tad ar gali laimė būt didesnė?! […]

SKAITYTI

Nuostabusis amžių amžiaus vidurys — Apibendrinimas savo eros. Įpusėjusi gyventi paslaptis… Juk pusiaukelėj tikrai sustoti gera. Apkabinsime Tave nepaprastai, Palinkėsim Tau brandžiausio laiko — Tęsis Jubiliejus dar ilgai, ilgai… Kad Tau pusė amžiaus — patikės tik vaikas. Todėl, kad Tu esi, mes džiaugiamės visi Ir lai Tavoj širdy bus vien viltis šviesi.

SKAITYTI

Su Garbingu Jubiliejum leiskite pasveikint, Palinkėti Jums sveikatos iš visos, visos širdies. Ir gyvenimą pratęsti leiskite paskatint, Mūsų žodžiais ir troškimais suteikiant vilties. Su gražiausiu Jubiliejum leiskite pasveikint, Palinkėt ilgiausių metų, laimės, džiaugsmo ir garbės. Koks žmogus gyvenimą labiau galės išaukštint, Negu tas, kuris sulaukė penkiasdešimties? Su garbingu Jubiliejum — pusė amžiaus praeity… “Penkiasdešimt” jau […]

SKAITYTI

Turtingas esat metų gausumu, Garbingas esat tarp visų žmonių, Ryžtingas būkit savo veržlumu, Šlovingas būkit meilės dosnumu. Nesusilygint niekam teisumu! Nesuskaičiuoti kiekio artimų! Nesulaikyti siekių ir darbų, Nenusileidžiat niekam Jūs protu! Už jūsų pavyzdį kaip reikia mums gyvent, Gyvybės taurę leiskite pakelt.

SKAITYTI

Sekite mus facebook’e! :)