Archyvas | Jubiliejiniai sveikinimai RSS naujienos

Gražus ir didelis yra gyvenimo namas. Jame labai daug durų… Ir kiekvienais metais vis atveri naujas ir naujas. Štai Tu atvėrei 40-tą savo gyvenimo kambarį. Tad ir šiandieną šypsokis, o visą gyvenimą būk laimingas…

SKAITYTI

Giedrų dienų Tau linkime, Daug sukakčių dar švęst, Ilgų ilgiausių metų Ir meilėj, laimėj bei džiaugsme gyvent.

SKAITYTI

Paversk svajones tvirtybės tiltu, Te 50 švyti su aušra! Neleisk likimui kryžkelėj apvilti, Bet ąžuolu šlamėki visada. Ne visos audros nuoskaudas palieka – Po jų sušvinta mėlynai dangus… Tegu tikrove virsta tavo siekiai, Lai negandų Tavam kely nebus.

SKAITYTI

Gyvenkite dar šimtą metų, Lai bus gyvenimas šviesus, Tegul likimo žiaurūs vėjai Lange ugnelės neužpūs. Lai stiebias jaunos atžalėlės Tėvelių meilės šviesoje… Už pirmą gražų jubiliejų Pakelkim sklidinas taures!

SKAITYTI

Laimingas būkit jūs Kai matot giedrą dangų, Ir tvirtas būkite kaip ąžuolas, Ir oškite dar 100 metų.

SKAITYTI

50 medžių – dar ne miškas, 50 lašų – dar ne jūra, 50 metų – dar ne visas gyvenimas.

SKAITYTI

Gražiausių metų leiski palinkėti, Te niekados nebus rudens. Pavasariai tebus džiaugsmu nusėti, Ir laimė širdyje gyvens. Giedrų dienų Tau linkime, Daug sukakčių dar švęst, Ilgų ilgiausių metų Ir laimėj bei džiaugsme gyvent.

SKAITYTI

Su paukščiais metai skrieja, ir mainos dienos vėlei, Ir net nepastebėjai, kaip jų tiek daug praėjo. Tačiau, brangioji mama, ne metai juk svarbiausia, Tas 60 skaičius juk nieko dar nereiškia…

SKAITYTI

Pamirški pilką vargą, vien džiaugsmą prisimink, Auksinį jubiliejų svajonėm apipink. Pažvelk, kaip storą ledą iveiks veržli srovė… Iš naujo skrydžiui renkis, Tau prieš akis erdvė.

SKAITYTI

Te niekad neapleis energija sparnuota. Ir akys šilumą jaunatvišką teskleis. Širdis, tikėjimo žiedais apvainikuota, Te niekada pavargti Jums neleis. Mes linkim Jums energijos, sveikatos Ir šypsenos geros, plačios. Tegul Jums skiriamus ILGIAUSIŲ METŲ Dar šimtą kartų pakartos…

SKAITYTI

Sekite mus facebook’e! :)