Archyvas | Išleistuvių sveikinimai RSS naujienos

Skriskit, mūsų paukšteliai, Skriskit, mūsų vaikai, Mes su virpančiom rankom Atversim Jums langus. Nežabotasis žirgas Skrieja vėjo takais, Neša gėrį ir blogį Į gyvenimo dangų. Nemylėkit be laiko — Paskrajokit prieš tai. Saiką laimei žinokit Ir vertinkit žmogų! Kai gyventi išmoksit — Pasikeis šie laikai Ir tik tas nugalės, Kas valdys savo norus.

SKAITYTI

Mus pavasaris kviečia mokyklon Susirinkti į mielas klases, Ir koridoriuj juoktis, ir krykštaut, Valsui kviesti draugus ir drauges. Paskutinįkart valsą sušoksim, Tegu vėjas atvers mums duris. Šiąnakt vaikišku juoku kvatoki — Mūsų liūdesio žaizdos užgis. Didenybe, kviečiu Jus pašokti Ir pakrykštauti juoku vaikų. Lai be rūpesčio metai ilgoki Neprimins mums jaunystės klaidų. Mokykla, mums buvai […]

SKAITYTI

Lekia Jūsų dienos taip kaip mėnesienos, Kartais duš dar viltys tylumoj… Skauduliu išsprūs gal abejonių dienos — Šauksmo aimana Jums uždainuos. Lai neleidžia klupti brolis ir seselė — Žmogiška svajonė — Jums visiems. O sparnai dėl tikslo dega lai saulelėj, Tirpdo siekiuose bendros lemties.

SKAITYTI

Mes pirmą raidę, pirmą knygą prisiminę Albumą vartome ir jaudulys graudus Nubėga ašarom į seną rašalinę, Kad apkabintume laiškais mielus draugus. Pirmasis mokytojas nuotraukoj toks rimtas Ir mokykla nepaprastai miela, graži… Atrodo, eitum per gatves atgal sulytas, Bet mūsų tiltai ir keliai ten uždari. Brangieji mano — Mokytojai ir Bičiuliai, Draugai iš vieno suolo, gatvės […]

SKAITYTI

Sužėlė žolytė, išsprogo kačiukai, Kiaušinius viliojo apgirtę kiškiukai. Atėjo bobutė su beržo žaba Ir gavo kiškučiai Velykų proga.

SKAITYTI

Mes išeisim visi, tyliai duris užversim, Gal ištarsim “sudie” paskutinį, nebegrišim daugiau. Vėjas plaukus taršys, Jis užneš tuos takus, kur išmynėm. Ir skambutis skardus, mus nešauks kas dieną, Mes išskrisim, kaip paukščiai, išmokė skraidyti. Gal sugrišim dar čia, į klases tas tuščias, Bet sugrižę svečiais pasijusim…

SKAITYTI

Tu juk nepamirši vaikiškų išdaigų, Savo mokslo metų ir senų draugų, Kurie tartum mintys šiandien išsisklaido, Nors širdy ir daros neapsakomai sunku… Rytais neskambės jau mokyklos skambutis, Staiga nutruks mums ši gija. Paklydę mes kaip rudeniniai paukščiai, Kažin kur laimę rasim savo kelyje… O klasėje atrodys taip, kaip buvę Senų suolų eilė, juoda lenta. Ir […]

SKAITYTI

Nepamirški draugų Tu ir klasės, Prisiminki mokyklos takus. Niekur nieko gražesnio nerasi, Už mokyklinius savo metus. Kuo greičiau svajojom būt suaugę, Skubom išsiskirt su mokykla. Tik retai kada mes pagalvojam, Kad negriš prabėgę dienos niekada.

SKAITYTI

Linksma suspausti gavus atestatą… Paliksi klasę, suolus, kur vargai, Išeisi ten, į gyvenimą, kur stato, Bet vėl paklausi kur draugai. Draugai… Jau jie bus išblaškyti. O klasė?.. Klasė jau kitų. Atmink šie žodžiai bus rašyti Vienos iš buvusių draugų.

SKAITYTI

Kaip pavasarį tirpstantis sniegas, Kaip negrįžtantis aidas dainos… Taip tos klasėj praleistosios dienos Nebegriš, nebegriš niekados.

SKAITYTI

Sekite mus facebook’e! :)