Archyvas | Išleistuvių sveikinimai RSS naujienos

Šiandien kaip niekad man labai sunku Jums tarti šiltą žodį ir laišką parašyti. Nors dienos, metai bėga, skolinga vis lieku, o reiktų susitikti, padėkoti ar bent atsiprašyti!.. Už juoką pamokoj, kai susikaupusi tylėjot, ar peštynes be priežasties koridoriaus gale. Kad paprasčiausiai mus visus mylėjot, ir glostėt galvas, būdavot šalia. Kad privertėm supykt ir balsiai išsilieti, […]

SKAITYTI

Daugiau jau nekvies Jus skambutis rytais, Į pamokas jau neskubėsit. Ir greit, išsiskyrę su savo draugais, Gyvenimą naują pradėsit.

SKAITYTI

Sustok, įsiklausyk Skambutis neeilinis. Nors daugelsyk girdėtas, Šį kartą – paskutinis!

SKAITYTI

Išeini? Dar sustok minutėlei, Ant mokyklos baltuojančių laiptų. Nebeteks Tau daugiau jais bevaikščiot, Pajutai? Kažko širdį sugėlė. Papurgalvė vaikystė čia lieka, Pilnos juoko mokyklinės dienos… Ves į ateitį kelias ne vienas, Te šviesus, pats tiesiausias tau driekias. Reiks ieškoti, teks klupti ir klysti, Gal skausmingai dvejoti ne kartą, Kas bebūtų, pats sau įsakyki: Neišduosiu nėsyk […]

SKAITYTI

Eisim jau. Girdi? Skambutis skamba! Paskutinį kartą paklausyk, Koks labai pažįstamas ir geras, Tas mokyklos balso skambesys…

SKAITYTI

Čia prabėgo vaikystė, atėjo jaunystė, Čia praleidote savo gražiausius metus. Čia jums leidžiama buvo pakilt ir suklysti, Čia supratot gyvenimą, rado draugus.

SKAITYTI

Tu tyra ir trapi asmenybė, Dar nei melo, klastos nežinai. Tavo vaikiškas mažas pasaulis, Tegul būna ilgai, dar ilgai…

SKAITYTI

Paskutinis skambutis, Paskutinė diena — Noriu dar čia pabūti, Nes brangi mokykla. Dar pakvieskit į salę, Prie langų, prie lentos. Dar nors kartą nubauskit… Neatimkit kreidos. Dar prieš savąją valią Pastovėsiu kampuos. Dar aprėkit ir šaukit… Išdykauti ruošiuos. Paskutinis skambutis — Pirmą kartą verkiu… Nusisukit truputį — Kas brangu — palieku.

SKAITYTI

Šimtą kartų sėjęs — nenupjausi… Šimtą kartų nešęs — nepakelsi… Šimtasparnio vėjo — nepagausi… Šimtą kartų mylint — apsigausi… Bet jei dėsi grūdą prie grūdelio, Bet jei riši šapą prie šapelio — Susipilsi laimės sau kalnelį, Susikrausi lizdą kaip paukštelis. Šimtamečiais negimė dar niekas… Pūdo druskos nesuvalgė vienas… Protas, darbas nepavirs į nieką, Jeigu ryžtas […]

SKAITYTI

Subrandintas mintis nuskraidinkite saulėn, Mėnesienų žvaigždynais keliaukit… Juk net dvylika metų šios šventės Jūs laukėt, — Žiniomis sunaikinsite žemėj apgaulę. Mokslo vartai atvėrė žinynų orbitą — Į visatą nuskries gilios mintys Ir į ateitį tiesią Jums kelias nušvito, Kad galėtumėt paukščiais pakilti. Nuskraidinkite saulėn vien svajonių mintis — Teliepsnoja, tedega pilna siekių širdis!

SKAITYTI

Sekite mus facebook’e! :)