Archyvas | Tostai RSS naujienos

Išgerkime už negeriančius draugus, kurie būna ramstis girtumo minutę.

SKAITYTI

Visi linki balto. Mes palinkėsime juodo: važinėti juodu limuzinu, degintis prie juodosios jūros, ir valgyti juodus ikrus. Už tai ir išgerkime!

SKAITYTI

Kartą maudėsi vienuolis upėje ir išgirdo kažką šaukiant pagalbos. Būtų bėgęs, bet buvo nuogas. Kai pašaukė kitą kartą, vienuolis uždengė savo gėdą skrybėle ir nubėgo. O ten nuoga pana stovi vandeny ir laikydama karabiną sako: – Rankas aukštyn! Vienuolis rankas pakėlė ir įvyko stebuklas: skrybėlė nenukrito! Taigi, siūlau išgerti už stebuklingą jėgą, kuri išlaikė skrybėlę!

SKAITYTI

Saulė merginas išrengia iki “maudomukų”, tad išgerkim už tai, kad vyrai būtų stipresni už saulę!

SKAITYTI

Turėjo karalius gerą tarną. Mirdamas karalius norėjo jam atsidėkoti. Ir pasiūlė tarnui vesti vieną iš trijų jo dukterų. Tarnas priėjo prie vienos ir sako: kiek bus 2 kart 2? Ta pagalvojus atsako: trys. Taupi pagalvoja tarnas, prieina prie kitos, klausia: kiek bus 2 kart 2? Antra atsako: penki. Dosni pagalvoja tarnas. Prieina prie trečios. Paklausia […]

SKAITYTI

Kupranugariai gali dirbti devynias dienas nieko negerdami, o žmonės gali gerti devynias dienas nieko nedirbdami… Tad išgerkime už mūsų galimybes!

SKAITYTI

Chemikės geria tol kol praranda reakciją, seselės geria tol, kol praranda pulsą, tad išgerkime už moteris fizikes, kurios geria tol, kol praranda pasipriešinimą!

SKAITYTI

Vyrai, tegu jum visada stovi… butelis ant stalo. Ir tegu jum mergos duoda… išgerti iki galo!

SKAITYTI

Ganėsi pievoje asiliukas. Į pievą atėjo nepaprasto gražumo moteris, asiliukas toliau ganėsi. Moteris pradėjo nusirenginėti – asiliukas toliau ganosi, moteris visai nusirengė ir prigulė ant pievos šalia asiliuko, o tas vis ganėsi. Taigi, išgerkime už tai, kad netaptume asilais.

SKAITYTI

Seniai seniai vienoje karalystėje gyveno baisus drakonas, kuris mito tik nekaltomis mergelėmis. Tad išgerkim už tai, kad jis atskristų pas mus ir mirtų iš bado!

SKAITYTI

Sekite mus facebook’e! :)