Archyvas | Meilės žodžiai RSS naujienos

Meilės receptas: 200g šviežių jausmų, 100g aistros. Pridėti kuo daugiau bučinių ir sumaišyti su apkabinimais. VARTOTI DVIESE LOVOJE!

SKAITYTI

Kiekvieną naktį aš tave sapnuoju. Nors neseniai tik pažinau Tave! Kiekvieną naktį lūpas išbučiuoju, Bet gaila, kad tiktai sapne.

SKAITYTI

Leista bučiuotis, tik ne dažnai, Leista mylėtis, tik ne karštai, Leista dalintis meilės jausmais, Tik ne visada, ir ne su visais.

SKAITYTI

Tos nuostabios tylios naktys Amžinai mano sieloj gyvens. Ir tos nuostabios mėlynos akys Liūdną ilgesį širdžiai sukels.

SKAITYTI

Žiemos raudona saulė varpinėje supa Šventų Kalėdų maldą ant Viešpaties delnų. Lai jus aplanko meilė ir mažas angeliukas Atnešęs laimės vardą žvakelėje nutūps. Šiltam paguodos žvilgsny — dieviška palaima O ant pasaulio rankų vien motinos malda. Kas buvo, lai išnyksta — mums praeities negaila… Ir po egle, lyg tyčia, suduš lemtis žaisle.

SKAITYTI

Pamažu, pamažu po pėdelę Prie Tavęs vis artyn ir artyn. Mintimis išnešiotos maldelės Nors svajonių pilis taip toli. Negaliu, negaliu lyg vaikelis Be Tavęs valandėlės pabūt — Rytą, vakarą tyros maldelės, Bet negirdi Dievulis turbūt.

SKAITYTI

Atsiverkit, durys, ir įleiskit Jį! Slenksti ąžuolini, tik neparklupdyk. Atsitieskit, staktos, lai praeina Jis, Užsimirš lai skriaudos, einant pro duris. Kojas Jo bučiuokit, mano kilimai, Sienos, neišduokit, matėt ką seniai… Šviesos, užsimerkit, kai aš Jo glėby. Viešpatie aukščiausias, likti paprašyk.

SKAITYTI

Tas paslaptingas žvilgsnis vėl perveria mane, Klastingos akys tyli — tokia akių kalba. Džiaugsmu prabyla lūpos, jų virpesys skaistus — Aš prieš Tave suklupus — vėl jaudulys užplūs… Tirpstu Tave pajautus, prabėga šiurpulys, Tarsi mėnulis jaunas tas šypsnio judesys. Ir Tu per mano kūną šešėliu praeini — Nematomas toks būni, kai meilę man tyli.

SKAITYTI

Esi mažytis mano metų laikas: Su vasara marga Tu atėjai Ir mano skausmo drugelius išvaikęs, Auksiniu meilės rudeniu tapai. Pavasariu žaliu many žydėjai Auksiniuos mūsų meilės pataluos, O tai, ką palikai širdy išėjęs, Šalta žiema pūgos daina užklos.

SKAITYTI

Aš basa žvaigždėmis praeinu, Susilieju beribėj erdvėj Su pašėlusiu laiko taku, Kur pranyksta mažytė kaltė. Platuma ši juoda be kraštų Traukia širdį nueiti mintim Į beprotišką lietų žvaigždžių, Kur abu mes už meilę kalti.

SKAITYTI

Sekite mus facebook’e! :)