Archyvas | Kalėdiniai sveikinimai RSS naujienos

O naktie žadėta, o naktie Šventoji! Tavo atminimas niekada nežus! Kūdikėli Jėzau, laimink mūs rytojų: Tegu būna giedras tėviškės dangus!

SKAITYTI

Angelai jau skrenda į Betliejaus klonius, Didžią džiaugsmo giesmę neša dovanų: Į tvartelį šaukia geros valios žmones Džiaugtis pranašauto Kristaus gimimu.

SKAITYTI

Kalėdos! Kažkas nepaprastai stebuklingo! Nepakartojamas laikas! Metų saldiklis! Tylių apmąstymų akimirka! Ypatingi prisiminimai! Galima apsieiti be dovanų, Bet juk reikia Kalėdų magijos. Jos ir linkiu, Tau mano brangiausias drauge.

SKAITYTI

Jei nori ir gali, tesusitaiko susipykusieji. Jei galime, atleiskime mes ir mums bus atleista. Kol dar yra laiko – prigluskime prie to, kam esame skolingi švelnumo. Paverkime ant peties, kurį mums pasiūlys ir pasiūlykime savo. Žadėkime sau ir vykdykime pažadus. Gyvenkime. Džiaukimės. Džiūgaukime. Ir puoselėkime pačias fantastiškiausias viltis. Tikėkime. Stebuklai atsitinka tiems, kurie jais tiki. […]

SKAITYTI

Iš reto žvaigždėtoj padangėj aukštai Didingai prabilo Kalėdų varpai. Tegirdi kiekvienas, kam liūdi širdis, Kad užgimė Meilė, prašvito naktis!

SKAITYTI

Kad žmonės šypsotųs ant vieškelio balto, Kad saulė žydėtų virš Jūsų galvų, Kad lietūs nulytų ir skausmą, ir kaltę, Kad sniegas užkristų ant sielos žaizdų.

SKAITYTI

Prasmingų ir svarių darbų! Drąsių įdėjų, lengvos laimės rankos! Atvirumo viskam, kas nauja! Šilumos ir jaukumo Jūsų namams, Ir paties gražiausio Kalėdų stebuklo!

SKAITYTI

Baltais takais per šaltą pūgą, Įlindę sniego kailiniuos, Artėja šventės išsipustę Prie dar vienos naujos pradžios. Kalėdų šurmuly sustoję, Apsupę artumu visus, Jos prie dosnaus likimo kojų Teskleis linkėjimus šiltus!

SKAITYTI

Joninių diena lyg laisvės paukštis – nematomas ir stebuklingas… Tad, linkiu Tau laimės iki ausų, lai pinigais tau lyja… Ir te, gyvenimas Tau būna pilnas tik didelių stebuklų.

SKAITYTI

Sekite mus facebook’e! :)