Archyvas | Gimtadienio sveikinimai RSS naujienos

Yra gyvenime ir praeitis ir ateitis, Ir dideli darbai, ir didelės svajonės. Laimingas tas, kas moka atvira širdim, Gyvenimą praeiti ir mylėti žmones.

SKAITYTI

Į mūsų miestą neateis žila senatvė, Ir nenustos, ir nesibels kol šaltas pirštas į duris. Yra gyvenimas, kurio gyvenimas neatėmė, Ir gražiai čiulba aukštam skliaute vyturys.

SKAITYTI

Tie metai viesulais praūžia, nesustoja, Dienų laivai paskęsta praeity. Ateina vasaros, o smilkiniai šarmoja, Darbų našta kas dieną vis sunkyn. Girdi, kaip krinta obuolys prinokęs, Tai jis – pavasario prasmė gili. Draugų veiduos Tava jaunystė juokias, Nėra senatvės šitame kely.

SKAITYTI

Tegul šią ūkanotą dieną, Jūsų gyvenimas nušvinta Visomis šviesiomis spalvomis.

SKAITYTI

Teaušta gražus gimtadienio rytas, Tekloja takus balti rožių žiedai. Ir kaip lašas rasos, kaip klevai nematyti, Tenušvinta gyvenimo platūs keliai.

SKAITYTI

Te sveikina vėjai šiandieną Tave, Te žiedlapiai šnara Tau pasaką tylią. Te atneša džiaugsmą ir laimę tyrą, Graži ši Gimimo diena.

SKAITYTI

Sustok saulėlydy prie balto beržo, Ir pažiurėk kaip bėga upė tekina. Ir tik tada suprast galėsi, Kad metai bėga lyg diena.

SKAITYTI

Mes laimės palinkėsim Tau, Nors kažin kur bebūtum, Kantrybės, nuolankumo, meilės amžinos… Nei šalnos rudenio, nei šiaurės vėjo gūsiai, Tavo gyvenimo kelių tegu neblaško niekados.

SKAITYTI

O metai juk ne tam, kad juos skaičiuotų. Čia buvo vasara, ir vėl klevai rudi. Čia tik žiema balta skara praėjo, O pamiškėj ir vėl beržai žali. Tad, nestabdykit laikrodžio rodyklių, Kad nereikėtų vietoje stovėt. Tegul negrįš vaikystė ir jaunystė, Bet liks dienų branda ir jų prasmė.

SKAITYTI

Papuošti sidabru smilkiniai, O širdy viešpatauja ramybė. Išauginti vaikai, nugalėti vargai, Praeity vėl praėjusių metų grožybė. Tad būkit laimingi ir gyvenkit ilgai, Lai gegužiais žaliais ir gruodžiais žvarbiais, Eina metai žingsniukais mažais.

SKAITYTI

Sekite mus facebook’e! :)