Tag Archives: Sveikinimai gimus kūdikiui

Iš meilės ir vilties, Iš jausmo ir minties, Po mėlynu dangum Gimei, gimei žmogum.

Continue Reading

Ant tavo rankų dangaus dovana, Ji laukia rūpesčio, meilės, globos. Tu ne bet kas jau, tu – mama. Didžiuokis, nes skirta tai ne visoms.

Continue Reading

Besparnis angelėlis priglūsta prie krūties, Švelniausios žemėj rankos jį glaudžia prie širdies. Ir motiniška ašara išnyksta vystykluos, Na, štai ir susitikote gyvenimo keliuos.

Continue Reading

Tas mielas riksmas šaltoje nakty, Tu jo dėka ir vėl mama esi. Kas išmatuot išdrįs tą jaudulį širdy? Ir kas pasvers vargus, kol vaiką augini? Stiprybės, laimės ir sveikatos, Naujos gyvybės susilaukus.

Continue Reading

Kalbėk, kalbėk ir dar kartą kalbėki Švelnius žodžius į ausį savo vaikui. Sakai, jis nesupranta? Bet užtat jau girdi Ir jaučia meilę, sklindančią taip aiškiai.

Continue Reading

Prasmingų ir svarių darbų! Drąsių įdėjų, lengvos laimės rankos! Atvirumo viskam, kas nauja! Šilumos ir jaukumo Jūsų namams, Ir paties gražiausio Kalėdų stebuklo!

Continue Reading

Jūsų vaikai nėra jūsų. Jie – savęs išsiilgusio Gyvenimo sūnūs ir dukros. Jie atėjo per jus, bet ne iš jūsų, Ir nors jie su jumis, jie jums nepriklauso.

Continue Reading

Pasaulis – tai didžiulė drobė, Kurioje kiekvienas paliekame žymę. Šviesią, Tamsią, Pasaulis – tai knyga, kurią mes rašome. Visą gyvenimą. Po raidę. Po žodį, po eilutę. Kiek sugebame. Žmogus ateina į žemę su Saule. Išsaugokime ją ir Žvarbiausiomis dienomis, Kad galėtume kurti nuostabią Saulės simfoniją Gyvenimui!

Continue Reading

Senovės išminčiai sakė: kada Dievas bučiuoja naujagimį į kaktą – jis taps žymiu filosofu, kai į lupas – žymiu oratorium, kai į kojas – žymiu šokėju, kai į rankas – visų galų meistras. Tad tegu Dievas neužmiršta išbučiuoti šio naujagimio!

Continue Reading

Dievulis atnešė lyg angeliuką, Nukėlė nuo pūkinių debesų, Mažutį, spurdantį žmogiuką, Didžiuliam džiaugsmui artimų žmonių.

Continue Reading
Rodomas puslapis 1 iš 3123